European Central Bank

PERSBERICHT VAN DE ECB

Monetaire-beleidsbeslissingen

17 september 2001

Na de terreuraanslagen op de Verenigde Staten is de onzekerheid over de Amerikaanse economie en de wereldeconomie toegenomen. De Federal Open Market Committee heeft daarop gereageerd door vandaag zijn doelstelling voor de "federal funds rate" te verlagen. In samenhang met deze beslissing heeft de Raad van Bestuur van de ECB vandaag middels een teleconferentie vergaderd en de volgende monetaire-beleidsbeslissingen genomen:

1. De minimale inschrijvingsrente voor de
basis-herfinancieringstransacties van het Eurosysteem wordt met 0,50 procentpunt verlaagd naar 3,75%. In tegenstelling tot wat vandaag om 15.30 uur in een bekendmaking werd gesteld, gaat deze verlaging van de minimale inschrijvingsrente in met de basis-herfinancieringstransactie van morgen, die zal worden verrekend op 19 september 2001. Een nieuwe bekendmaking met de herziene tarieven wordt tevens via de nieuwsagentschappen verzonden.

2. De rentevoet voor de marginale beleningsfaciliteit wordt met 0,50 procentpunt verlaagd naar 4,75%, met ingang van 18 september 2001.
3. De rentevoet voor de depositofaciliteit wordt met 0,50 procentpunt verlaagd naar 2,75%, met ingang van 18 september 2001.

Naar de mening van de Raad van Bestuur zullen de recente gebeurtenissen in de Verenigde Staten waarschijnlijk een negatief effect hebben op het vertrouwen in het eurogebied, hetgeen de korte-termijnvooruitzichten voor de binnenlandse groei vermindert. Aangezien dit waarschijnlijk de inflatoire risico's in het eurogebied verder zal doen afnemen, is een verlaging van de belangrijkste rentetarieven van de ECB gepast. De Raad van Bestuur heeft vertrouwen in de fundamentele sterkte en veerkracht van het Amerikaanse economische stelsel. Tegen de achtergrond van de gezonde "fundamentals" van het eurogebied, blijft de Raad van Bestuur erop vertrouwen dat de vertraging van de economische groei van korte duur zal zijn.


* * *

Europese Centrale Bank
Afdeling Voorlichting
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main Tel.: +49 69 1344 7455, Fax: +49 69 1344 7404 Internet: http://www.ecb.int Reproductie is toegestaan op voorwaarde dat de bron wordt vermeld.ECB - European Central Bank

Deel: ' Monetaire-beleidsbeslissingen ECB na aanslagen VS '
Lees ook