European Central Bank

PERSBERICHT VAN DE ECB

Monetaire-beleidsbeslissingen

11 oktober 2001

Tijdens de vergadering van vandaag, die werd gehouden in Wenen, heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten dat de minimale inschrijvingsrente voor de basis-herfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit onveranderd zullen blijven op respectievelijk 3,75%, 4,75% en 2,75%.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur begint.


* * *

Europese Centrale Bank
Afdeling Voorlichting
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main Tel.: +49 69 1344 7455, Fax: +49 69 1344 7404 Internet: https://www.ecb.int Reproductie is toegestaan op voorwaarde dat de bron wordt vermeld.
---

ECB - European Central Bank

Deel: ' Monetaire-beleidsbeslissingen ECB '
Lees ook