Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Monique Veraart herkozen als NAJK-voorzitter

Monique Veraart is op de algemene ledenvergadering die acht juli plaatsvond, herkozen voor een tweede termijn van twee jaar als NAJK-voorzitter. Tevens zijn Harald van Antwerpen en Alex Datema herkozen als lid van het dagelijks bestuur. De voorzitter en leden van het dagelijks bestuur mogen hun functie voor maximaal twee termijnen, in totaal dus vier jaar, vervullen. Het dagelijks bestuur is nu als volgt samengesteld:

Voorzitter: Monique Veraart

Vice-voorzitter: Alex Datema

Sectorhoofd tuinbouw: Harald van Antwerpen

Sectorhoofd intensieve veehouderij: Erik Ordelman

Bedrijfsovername: Jehan Bouma

De sectoren akkerbouw en melkveehouderij zijn op dit moment niet in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd. Het NAJK zoekt naar kandidaten om deze functies op te vullen.

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Deel: ' Monique Veraart herkozen als NAJK-voorzitter '
Lees ook