Ingezonden persbericht


Monitor Borstkankerzorg en CZ bijna op één lijn

Utrecht; 4 oktober 2011: De Monitor Borstkankerzorg en CZ zitten bijna op één lijn als het gaat om criteria voor goede borstkankerzorg. Twee verschillen zorgen ervoor dat er ziekenhuizen zijn die een lintje van BVN krijgen en toch niet door CZ gecontracteerd worden en andersom.

Verschil

Een verschil is de normering die CZ hanteert over het aantal operaties dat in een ziekenhuis plaatsvindt. Verder stelt BVN als eis dat ziekenhuizen meedoen aan het uitvragen van de patiëntervaringen en zo transparant zijn over de geleverde zorg.

Eenduidigheid

BVN vindt dat op korte termijn eenduidigheid moet komen over de criteria omdat deze verschillende signalen verwarrend zijn voor de borstkankerpatiënten. De Monitor geeft een compleet beeld van zowel het ziekenhuisaanbod als de patiëntervaringen. BVN adviseert mensen gebruik te maken van de Monitor. Kijk op www.borstkanker.nl voor de Monitor Borstkankerzorg.

De Monitor Borstkankerzorg is ontwikkeld door Borstkankervereniging Nederland met steun van Stichting Pink Ribbon. //////

Noot van de redactie, niet voor publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marga Schrieks, 06-19846742

Zie ook www.borstkanker.nl/monitor_borstkankerzorg

Heike van der Woerd
communicatieadviseur

BorstkankerVereniging Nederland
Gericht op het bundelen & inzetten van ervaringsdeskundigheid, voor iedereen die te maken heeft met borstkanker en voor betere borstkankerzorg.

algemeen: 030-2917222

ervaringslijn: 030-2917220

info@borstkankervereniging.nl | www.borstkanker.nl www.monitorborstkankerzorg.nl: goede informatie helpt!

Zoekwoorden:

Deel: ' Monitor Borstkankerzorg en CZ bijna op één lijn '
Lees ook