Monitor (transitie) Sociaal Domein Almere: eerste kwartaalrapportage klaar


ALMERE, 20150709 -- De Almeerse gemeenteraad wil graag goed zicht houden op de ontwikkelingen na de transitie sociaal domein. Ze wil weten hoe het gaat met de wijkteams, de toegang tot ondersteuning en de opschaling bij onveiligheid en crisis. Ook wil de raad graag zien of ze de resultaten en maatschappelijke effecten bereikt die ze verwacht. Daarom maakt de gemeente elke drie maanden een rapportage. De eerste rapportage is nu klaar. In opdracht van de afdeling Onderzoek & Statistiek (O&S) heeft markt- & trendonderzoeker Klaus van den Berg kwalitatieve diepte-interviews met cliënten uitgevoerd en gerapporteerd.

Korte samenvatting ervaringen cliënten
De tevredenheid over de zorg en ondersteuning verschilt van cliënt tot cliënt. Het oordeel over het complete zorg- en ondersteuningssysteem blijkt vaak afhankelijk van de persoonlijke klik met de eigen hulpverlener/begeleider. Het wijkteam is bij veel van de geïnterviewde cliënten niet bekend. Respondenten zijn kritisch over de communicatie over de nieuwe sociale infrastructuur. Veelal hebben ze wel dingen gehoord in de media en via familie of bekenden. Ze weten echter niet wat er voor hen zelf verandert, wat onzekerheid met zich meebrengt. Daarnaast vinden veel respondenten de brieven van instanties als de gemeente en zorgaanbieders moeilijk te begrijpen. In het rapport kunt u ook enkele korte geanonimiseerde cliëntprofielen lezen.

De samenvatting en het volledige rapport kunt u hier downloaden: http://www.almere.nl/over-almere/actueel/nieuwsitem/artikel/monitor-sociaal-domein-almere-eerste-kwartaalrapportage-klaar/

Drs. Klaus van den Berg is werkzaam in marktonderzoek, strategie en trends voor bedrijven, overheden, NGOs en goede doelen als interim manager en in projecten. https://www.klausvandenberg.com


Deel: ' Monitor (transitie) Sociaal Domein Almere eerste rapportage klaar '
Lees ook