Monster Worldwide maakt resultaten eerste kwartaal 2011 bekend

Bookings over het 1e kwartaal van $272 miljoen stegen 24% op jaarbasis

Uitgestelde inkomsten zagen een verbetering en bereikten een bedrag van $399 miljoen, een verhoging van 31% op jaarbasis;

Liquide middelen uit activiteiten van $49 miljoen

GAAP-inkomsten over het 1e kwartaal van $261 miljoen stegen met 21% op jaarbasis;

Niet-GAAP-inkomsten over het 1e kwartaal van $264 miljoen stegen met 23% op jaarbasis;

GAAP-inkomsten per aandeel over het 1e kwartaal zijn gelijk gebleven; niet-GAAP-inkomsten per aandeel over het 1e kwartaal van $0,05

Voor 2011 voor bookings en inkomsten een verwachte groei tussen 20 en 25% op jaarbasis;

Niet-GAAP inkomsten per aandeel voor 2011 naar verwachting tussen $0,36 - $0,48

Voor het tweede kwartaal van 2011 voor bookings en inkomsten een verwachte groei tussen 20 en 25% op jaarbasis;

Niet-GAAP inkomsten per aandeel voor het tweede kwartaal van 2011 naar verwachting tussen $0,06 - $0,10

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)-- 20110503 --

Monster Worldwide, Inc. (NYSE:MWW) heeft vandaag haar financiёle resultaten bekendgemaakt voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2011.

Sal Iannuzzi, voorzitter, president en Chief Executive Officer van Monster Worldwide, verklaarde, “Met de groei van bookings en inkomsten voor het eerste kwartaal van 2011 van 24% en 23% respectievelijk, hebben wij een solide start gemaakt. Deze resultaten werden bevorderd door het verbeterde waardevoorstel dat wij aan onze klanten wereldwijd aanbieden, samen met het voortdurende economische herstel in de hele wereld. Wij stellen er vertrouwen in dat we beschikken over de juiste strategie en herhalen dat volgens onze verwachting de groei van bookings en inkomsten voor 2011 tussen 20-25% zal liggen. Daarnaast zijn we vastbesloten om de winst in belangrijke mate te verbeteren.”

Resultaten eerste kwartaal

Bookings, dat de dollarwaarde van ontvangen contractuele orders weergeeft en door het bedrijf als sleutelindicator voor toekomstige inkomsten wordt beschouwd, zag een stijging van 24% naar $272 miljoen ten opzichte van $219 miljoen gerapporteerd in het eerste kwartaal van 2010. Op jaarbasis had het valutaomrekeningseffect een positieve impact van $1,6 miljoen op bookings in het eerste kwartaal. Historische gegevens over bookings voor eerdere kwartalen zijn te vinden in de aanvullende financiёle informatie van het bedrijf.

GAAP-inkomsten van $261 miljoen omvatten een boekhoudkundige aankoopaanpassing van $2,7 miljoen voor de overname van HotJobs. Niet-GAAP inkomsten van $264 miljoen stegen 23% ten opzichte van de inkomsten van $215 miljoen in het eerste kwartaal van 2010. Op jaarbasis had het valutaomrekeningseffect een positieve impact van $1,2 miljoen op niet-GAAP-inkomsten in het eerste kwartaal.

De omzet van Total Careers op niet-GAAP basis was $231 miljoen, een verhoging van 26% ten opzichte van de $183 miljoen in het eerste kwartaal van 2010.

De omzet van Careers-North America op niet-GAAP basis was $124 miljoen, een stijging van 28% ten opzichte van de $97 miljoen in het eerste kwartaal van 2010. De omzet van Careers-International zag een verhoging van 25% naar $107 miljoen, ten opzichte van $86 miljoen in dezelfde periode van het vorige jaar. Internet Advertising & Fees kende een nagenoeg gelijke omzet van $33 miljoen.

De geconsolideerde operationele GAAP-uitgaven bedroegen $260 miljoen. Het netto inkomen was $0,1 miljoen, of gelijk, per aandeel. Dit is te vergelijken met een netto verlies van $24 miljoen, ofwel $0,20 per aandeel, in het eerste kwartaal van 2010. Hierbij zit inbegrepen een aanpassing vóór belasting van $11 miljoen of $0,06 per aandeel exclusief belasting.

Het netto inkomen voor het eerste kwartaal van 2011 is inclusief de aanpassingen vóór belasting van $9,5 miljoen, of $0,05 per aandeel exclusief belasting. Deze items bestonden uit een vermindering van $2,7 miljoen aan omzet vanwege de boekhoudkundige aankoopaanpassing voor de acquisitie van HotJobs, $4,9 miljoen die vooral gerelateerd zijn aan de integratiekosten in verband met HotJobs, $3,0 miljoen voor kosten met betrekking tot eerder uitgegane faciliteiten die gedeeltelijk gecompenseerd worden door $1,1 miljoen netto gerealiseerde winst voor obligaties met variabele rente. Deze pro-forma items worden in hun geheel beschreven in de "Aantekeningen betreffende het gebruik van niet-GAAP financiële maatstaven" en zijn in de begeleidende tabellen in overeenstemming gebracht met de GAAP-maatstaf.

Op niet-GAAP basis rapporteerde Monster Worldwide netto inkomsten van $6,3 miljoen, of $0,05 per aandeel. Dit komt overeen met een niet-GAAP netto verlies van $17 miljoen, of een verlies van $0,14 per aandeel in het eerste kwartaal van 2010. Op niet-GAAP basis waren de operationele uitgaven $252 miljoen, wat een verhoging van 5% op jaarbasis betekent ten op zichte van $239 miljoen in het eerste kwartaal van 2010.

Liquide en snel vrij te maken middelen waren op 31 maart 2011 $191 miljoen, ten opzichte van $163 miljoen op 31 december 2010. De stijging van liquide en snel vrij te maken middelen is vooral toe te schrijven aan liquide middelen voortkomende uit activiteiten met een saldo van $49 miljoen, gedeeltelijk gecompenseerd door $16 miljoen aan kapitaaluitgaven.

Het saldo van uitgestelde inkomsten van Monster Worldwide op 31 maart 2011 was $399 miljoen ten opzichte van de $376 miljoen die op 31 december 2010 gerapporteerd werd en de $305 miljoen van 31 maart 2010.

Oriëntatie

Het bedrijf bood het volgende bedrijfspanorama gebaseerd op de huidige beschikbare informatie en verwachtingen vanaf 28 april 2011, uitgezonderd de eventuele acquisities of afstotingen in de toekomst.

 

K2 en volle jaar 2011

($’s in miljoenen, behalve bedragen per aandeel)

   
Tweede
kwartaal Volle jaar
2011 2011
Bookings $250-$260 $1.191-$1.241
Op jaarbasis 20%-25% 20%-25%
 
Inkomsten (niet-GAAP) $258-$269 $1.103-$1.149
Op jaarbasis 20%-25% 20%-25%
 
Inkomsten per aandeel (niet-GAAP) $0,06-$0,10 $0,36-$0,48
 

Speciale opmerkingMet uitzondering van de historische informatie zijn de uitspraken in dit persbericht, met inbegrip van uitspraken, zonder beperking, over de strategische richting, verwachtingen en toekomstige resultaten van het bedrijf, uitspraken met betrekking tot de toekomst (forward-looking statements) in de zin van Sectie 27A van de Securities Act uit 1933 en Sectie 21E van de Securities Exchange Act uit 1934. Aan dergelijke uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn bepaalde risico's en onzekerheden verbonden. Daarom kunnen de werkelijke resultaten in aanzienlijke mate afwijken van de resultaten die hier worden beschreven of aangeduid, en er kan geen garantie worden gegeven dat het bedrijf aan de verwachtingen zal voldoen met betrekking tot o.a. bookings, inkomsten of inkomsten per aandeel voor het tweede belastingkwartaal van 2011 of het volle belastingjaar 2011. Er bestaan factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die worden beschreven of aangeduid in deze toekomstgerichte uitspraken. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, economische en andere omstandigheden binnen de markten waar we actief zijn, risico's die zijn verbonden aan overnames of afstotingen, concurrentie en andere risico's die worden besproken op Form 10-K en de andere documenten die door ons zijn ingediend bij de Securities & Exchange Commission, waarvan de inhoud bij verwijzing in dit persbericht zijn opgenomen. Op veel factoren die bepalend zullen zijn voor de toekomstige resultaten van het bedrijf kan het management geen invloed uitoefenen en zij kan deze ook niet voorzien. Lezers moeten niet een te groot vertrouwen hechten aan de toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht, want deze zijn slechts een weergave van de verwachtingen van het management vanaf de datum van dit persbericht. Het bestuur neemt geen verplichting op zich om deze toekomstgerichte uitspraken te herzien of bij te werken, of andere toekomstgerichte uitspraken te doen, met betrekking tot nieuwe informatie, gebeurtenissen in de toekomst of anderszins.

Telefonische conferentie en webcast

De resultaten voor het eerste kwartaal van 2011 zullen worden besproken tijdens de telefonische kwartaalconferentie van Monster Worldwide op 28 april 2011 om 17:00 uur ET. U kunt deelnemen aan een live webcast van de conferentie via het gedeelte Beleggerrelaties (Investor Relations) van de website van het bedrijf op https://ir.monster.com. U kunt deelnemen aan de telefonische conferentie via het telefoonnummer (888) 696-1396 of (706) 758-9636, met referentie-ID# 60740167.

Tijdens de telefonische conferentie wordt er een diapresentatie over de financiën gegeven die via de live webcast te zien is. Een PDF van de financiële presentatie kan rechtstreeks worden bekeken op https://about-monster.com/sites/default/files/Q12011earningslidefinal.pdf of op de website Investor Relations van het bedrijf op https://ir.monster.com.

Het bedrijf heeft ook aanvullende financiële informatie beschikbaar gesteld waartoe rechtstreeks toegang verkregen kan worden op https://about-monster.com/sites/default/files/q111supplement.pdf of op de website Investor Relations van het bedrijf op https://ir.monster.com.

Een herhaling van de telefonische conferentie is te beluisteren via het telefoonnummer (800) 642-1687 of (706) 645-9291 met referentie ID# 60740167. Dit nummer kan worden gedraaid tot middernacht op 5 mei 2011.

Over Monster Worldwide

Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW), moederbedrijf van Monster®, is al meer dan tien jaar lang de eerste wereldwijde online oplossing op de banenmarkt en streeft ernaar mensen te inspireren om de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Met lokale vestigingen op belangrijke markten binnen Noord-Amerika, Europa, Azië en Latijns-Amerika spant Monster zich voor iedereen in door werkgevers in contact te brengen met serieuze werkzoekenden op alle niveaus en door persoonlijke carrièreadviezen te verstrekken aan consumenten wereldwijd. Door middel van online media websites en diensten biedt Monster een enorm specifiek publiek aan adverteerders. Monster Worldwide is lid van de S&P 500-index. Meer informatie over de toonaangevende producten en diensten van Monster vindt u op www.monster.com.

Opmerkingen betreffende het gebruik van niet-GAAP financiële cijfers

Het bedrijf verstrekt bepaalde financiële gegevens die niet volgens GAAP zijn berekend als aanvulling op de bedrijfsresultaten. Deze waarden zijn niet berekend volgens, of als alternatief voor, algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen (Generally Accepted Accounting Principles, “GAAP”) en kunnen afwijken van niet-GAAP-waarden die worden gerapporteerd door andere bedrijven. Het bedrijf is van mening dat de gepresenteerde niet-GAAP-waarden nuttige informatie bieden aan bestuurders en beleggers over bepaalde financiële en zakelijke trends met betrekking tot de financiële toestand van het bedrijf en de resultaten van de activiteiten.

Bij de inkomsten, operationele uitgaven, operationele inkomsten, operationele marge, netto inkomsten of verlies, en verwaterde inkomsten per aandeel die niet volgens GAAP zijn berekend, zijn bepaalde pro-forma aanpassingen uitgesloten, waaronder: nettokosten verbonden aan de aandelenuitgiftepraktijken van het bedrijf in het verleden; de strategische herstructureringsactiviteiten die in gang werden gezet in het derde kwartaal van 2007; kosten in verband met de beëindiging van dienstverbanden met betrekking tot de beoogde personeelsinkrimping wereldwijd; kosten van faciliteiten, in hoofdzaak gerelateerd aan de reorganisatie van de productie en technologie wereldwijd en kosten in verband met wijzigingen in huurhypothesen met betrekking tot eerder uitgegane faciliteiten; marktwaardeaanpassing van uitgestelde inkomsten in verband met de overname van ChinaHR en HotJobs; gerealiseerde en niet gerealiseerde baten en verliezen als gevolg van de verkoop van obligaties; kosten gerelateerd aan de aankoop en inlijving in verband met de overname van HotJobs; en een niet-geldelijke netto uitkering met betrekking tot de terugboeking van een inkomstenbelastingaansprakelijkheid voor onzekere fiscale posities. Het bedrijf gebruikt deze niet-GAAP-cijfers ter beoordeling van de lopende resultaten van de zakelijke kernactiviteiten van het bedrijf, en in sommige gevallen voor het meten van de prestaties in het kader van de aanmoedigingscompensatieplannen van het bedrijf. Deze niet-GAAP-waarden zijn mogelijk niet vergelijkbaar met waarden die met vergelijkbare namen worden aangeduid door andere bedrijven.

Resultaat vóór rente, belastingen en afschrijving op activa en goodwill (“EBITDA”) wordt gedefinieerd als netto inkomsten of verlies vóór rente-inkomsten of -uitgaven, uitgaven of baten van inkomstenbelasting, netto winst of verlies op aandelen, waardevermindering en afschrijving en niet liquide compensatie-uitgaven. Het bedrijf beschouwt de EBITDA als een belangrijke indicator van haar operationele kracht en het bedrijf gelooft dat deze waarde nuttig is voor het management en beleggers bij het evalueren van de bedrijfsprestaties. EBITDA is een niet-GAAP waarde en kan niet worden vergeleken met waarden die met vergelijkbare namen door andere bedrijven worden aangeduid.

Operationele inkomsten vóór waardevermindering en amortisatie (Operating Income Before Depreciation and Amortization, “OIBDA”) wordt gedefinieerd als netto inkomsten of verlies uit activiteiten vóór waardevermindering, afschrijving van immateriële activa, afschrijving van compensatie op aandelenbasis en niet-geldelijke kosten in verband met het herstructureringsprogramma van het bedrijf. Het bedrijf beschouwt de OIBDA als een belangrijke indicator van haar operationele kracht. Bij deze waarde wordt geen rekening gehouden met de effecten van waardevermindering, afschrijving van immateriële activa, afschrijving van compensatie op basis van aandelen, en niet-geldelijke herstructureringskosten van periode tot periode. Het bedrijf is van mening dat dit nuttig is voor bestuurders en beleggers voor het beoordelen van de operationele prestaties. OIBDA is een niet-GAAP-waarde en is mogelijk niet vergelijkbaar met waarden die met vergelijkbare namen worden aangeduid door andere bedrijven.

Bookings zijn de dollarwaarde van de contractuele orders die voor de betreffende periode zijn ontvangen.

Vrije cashflow is gedefinieerd als cashflow uit operationele activiteiten verminderd met de kapitaaluitgaven. Vrije cashflow wordt beschouwd als een liquiditeitsindicatie en biedt nuttige informatie over het vermogen van het bedrijf om contant geld te genereren na investeringen in bedrijfsmiddelen en apparatuur. Vrije cashflow is een niet-GAAP-waarde en is mogelijk niet vergelijkbaar met waarden die met vergelijkbare namen worden aangeduid door andere bedrijven. Vrije cashflow komt niet overeen met de totale wijziging in de cashpositie van het bedrijf voor de periode en dient niet te worden beschouwd als substituut voor een dergelijke waarde.

Netto liquide middelen en obligaties worden gedefinieerd als liquide en snel vrij te maken middelen plus op korte en lange termijn verhandelbare waardepapieren, verminderd met de totale schulden. Totale beschikbare liquiditeit is gedefinieerd als liquide en snel vrij te maken middelen, plus op korte en lange termijn verhandelbare obligaties, plus ongebruikte leningen in het kader van onze kredietfaciliteit. Het bedrijf beschouwt netto liquide middelen en obligaties en totale beschikbare liquiditeit als belangrijke indicators van de liquiditeit en van het vermogen om te kunnen voldoen aan lopende verplichtingen. Het bedrijf gebruikt ook netto liquide middelen en obligaties en totale beschikbare liquide middelen, naast andere waarden, als waarden tijdens het evalueren van verschillende opties voor kapitaalinzet. Netto liquide middelen en obligaties en totale beschikbare liquide middelen worden hier gepresenteerd als niet-GAAP-waarden en zijn mogelijk niet vergelijkbaar met waarden die met vergelijkbare namen worden aangeduid door andere bedrijven.

 
MONSTER WORLDWIDE, INC.
MONSTER WORLDWIDE, INC. NIET GECONTROLEERD TOTAALOVERZICHT VAN ACTIVITEITEN
(in duizenden, met uitzondering van bedragen per aandeel)
 
  Drie maanden eindigend op 31 maart
2011   2010
 
Inkomsten $ 261.382   $ 215.305  
 
Salarissen en aanverwant 135.661 128.450
Kantoor en algemeen 66.570 62.148
Marketing en promotie   57.698     59.581  
Totale operationele uitgaven   259.929     250.179  
 
Operationele inkomsten (verlies) 1.453 (34.874 )
 
Rente en overige, netto   (441 )   (653 )
 
Inkomsten (verlies) vóór inkomstenbelasting en verlies uit deelnemingen 1.012 (35.527 )
 
Voorziening voor (baten uit) inkomstenbelasting 356 (12.179 )
Verlies uit deelnemingen, netto   (578 )   (831 )
 
Netto inkomsten(verlies) $ 78   $ (24.179 )
 
 
Basis inkomsten (verlies) per aandeel $ -   $ (0,20 )
 
 
Verwaterd (verlies) inkomsten per aandeel $ -   $ (0,20 )
 
 
Gewogen gemiddelde van uitstaande aandelen:
 
Basis   121.425     120.032  
 
Verwaterd   124.636     120.032  
 
 
 
Operationele inkomsten (verlies) vóór waardevermindering en amortisatie:
 
Operationele inkomsten (verlies) $ 1.453 $ (34.874 )
Waardevermindering en amortisatie van immateriële activa 18.401 16.604
Afschrijving van op aandelen gebaseerde compensatie   13.180     10.267  
 
Operationele inkomsten (verlies) vóór waardevermindering en amortisatie $ 33.034   $ (8.003 )
 
 
MONSTER WORLDWIDE, INC.
NIET-GECONTROLEERD, GECONSOLIDEERD CASHFLOWOVERZICHT
(in duizenden)
 
  Drie maanden eindigend op 31 maart
2011   2010
Cashflow uit operationele activiteiten:
Netto inkomsten (verlies) $ 78   $ (24.179 )
Correctie voor aansluiting van netto inkomsten (verlies) op netto liquide middelen uit operationele activiteiten:
Waardevermindering en amortisatie 18.401 16.604
Voorziening voor twijfelachtige accounts 370 1.149
Niet-geldelijke compensatie 13.180 10.267
Uitgestelde inkomstenbelasting (3.984 ) (14.713 )
Verlies op deelnemingen, netto 578 831
Baten uit obligaties met variabele rente (1.120 ) (200 )
Mutaties in activa en passiva, netto na overnames:
Debiteuren 12.416 17.631
Vooruitbetaald en overige (6.718 ) 1.589
Uitgestelde inkomsten 14.926 4.668
Crediteuren, lopende kosten en overige   1.293     22.569  
Totale aanpassingen   49.342     60.395  
Netto liquide middelen uit operationele activiteiten   49.420     36.216  
 
Cashflows gebruikt voor investeringsactiviteiten:
Kapitaaluitgaven (16.457 ) (8.536 )
Liquide middelen gefinancierd door bedrijf waarin wordt belegd (1.007 ) (1.345 )
Verkoop van vervallende en verhandelbare obligaties 1.120 3.414
Dividenden ontvangen van niet-geconsolideerd bedrijf waarin is belegd   443     220  
Netto liquide middelen voor beleggingsactiviteiten   (15.901 )   (6.247 )
 
Cashflows gebruikt voor financieringsactiviteiten:
Betalingen voor leningen van kredietfaciliteiten (4.500 ) -
Belastinginhouding met betrekking tot netto betalingen uit aandelen van beperkte dividenden en eenheden (7.096 ) (6.359 )
Liquide middelen uit de uitoefening van aandelenopties door werknemers   23     27  
Netto liquide middelen gebruikt voor financieringsactiviteiten   (11.573 )   (6.332 )
 
Wisselkoerseffecten op liquide middelen 5.887 (7.932 )
 
Netto toename in liquide en snel vrij te maken middelen 27.833 15.705
Liquide en snel vrij te maken middelen, begin van periode   163.169     275.447  
Liquide en snel vrij te maken middelen, einde van periode $ 191.002   $ 291.152  
 
Vrije cashflow:
 
Netto liquide middelen uit operationele activiteiten $ 49.420 $ 36.216
Minus: Kapitaaluitgaven   (16.457 )   (8.536 )
Vrije cashflow $ 32.963   $ 27.680  
 
 
MONSTER WORLDWIDE, INC.
NIET GECONTROLEERDE, VERKORTE, GECONSOLIDEERDE BALANS
(in duizenden)
 
Activa:   31 maart 2011   31 december 2010
 
Liquide en snel vrij te maken middelen $ 191.002 $ 163.169
Debiteuren, netto 340.307 346.751
Eigendommen en apparatuur, netto 154.900 150.147
Goodwill en immaterieel, netto 1.213.656 1.189.135
Overige activa   136.580   128.800
Totale activa $ 2.036.445 $ 1.978.002
 
Passiva en deelneming van aandeelhouders:
 
Crediteuren, opgelopen kosten en overige courante passiva $ 232.701 $ 225.876
Uitgestelde inkomsten 399.105 376.448
Courant aandeel van langetermijn schulden en leningen onder kredietfaciliteiten 80.000 84.500
Verschuldigde belasting over inkomsten op lange termijn 96.922 95.390
Langetermijn schuld, minder courant aandeel 40.000 40.000
Overige langetermijn passiva   20.603   27.138
Totale passiva $ 869.331 $ 849.352
 
Deelneming aandeelhouders 1.167.114 1.128.650
     
Totale passiva en deelneming aandeelhouders $ 2.036.445 $ 1.978.002
 
 
MONSTER WORLDWIDE, INC.
NIET-GECONTROLEERDE INFORMATIE OPERATIONELE SEGMENTEN
(in duizenden)
 
Drie maanden eindigend op 31 maart 2011   Careers -

North America

  Careers -

International

  Internet
Advertising &

Fees

  Bedrijfs-

uitgaven

  Totaal
 
Inkomsten $ 121.032 $ 107.260 $ 33.090 $ 261.382
Operationele Inkomsten 16.989 5.422 1.503 $ (22.461 ) 1.453
OIBDA 29.981 16.941 5.313 (19.201 ) 33.034
 
Operationele marge 14,0 % 5,1 % 4,5 % 0,6 %
OIBDA-marge 24,8 % 15,8 % 16,1 % 12,6 %
 
 
 
 
Drie maanden eindigend op 31 maart 2010 Careers -

North America

Careers -

International

Internet
Advertising &

Fees

Bedrijfs-

uitgaven

Totaal
 
Inkomsten $ 96.957 $ 85.625 $ 32.723 $ 215.305
Operationele (verlies) inkomsten (3.772 ) (13.412 ) 1.236 $ (18.926 ) (34.874 )
OIBDA 5.671 (3.089 ) 4.764 (15.349 ) (8.003 )
 
Operationele marge -3,9 % -15,7 % 3,8 % -16,2 %
OIBDA-marge 5,8 % -3,6 % 14,6 % -3,7 %
 
 
MONSTER WORLDWIDE, INC.
NIET-GECONTROLEERD NIET-GAAP ACTIVITEITENOVERZICHT EN AANSLUITING
(in duizenden, met uitzondering van bedragen per aandeel)
 
  Drie maanden eindigend op 31 maart 2011 2011   Drie maanden eindigend op 31 maart 2010
Gerapporteerd   Proforma-

aanpassingen

      Geconsolideerd

Niet-GAAP

  Gerapporteerd   Proforma-

aanpassingen

    Geconsolideerd

Niet-GAAP

 
Inkomsten $ 261.382 $ 2.658 a $ 264.040 $ 215.305 $ - $ 215.305
 
Salarissen en aanverwant 135.661 (1.178 ) b,d 134.483 128.450 (6.360 ) b 122.090
Kantoor en algemeen 66.570 (6.829 ) c,d 59.741 62.148 (4.371 ) d 57.777
Marketing en promotie   57.698     -     57.698     59.581     -     59.581  
Totale operationele uitgaven   259.929     (8.007 )   251.922     250.179     (10.731 )   239.448  
Operationele inkomsten (verlies) 1.453 10.665 12.118 (34.874 ) 10.731 (24.143 )
Operationele marge 0,6 % 4,6 % -16,2 % -11,2 %
 
Rente en overige, netto   (441 )   (1.120 ) e   (1.561 )   (653 )   (200 ) e   (853 )
 
Inkomsten(verlies) vóór inkomstenbelasting en verlies op deelnemingen 1.012 9.545 10.557 (35.527 ) 10.531 (24.996 )
 
Voorziening voor (baten uit) inkomstenbelasting 356 3.356 f 3.712 (12.179 ) 3.610 f (8.569 )
Verlies op deelnemingen, netto   (578 )   -     (578 )   (831 )   -     (831 )
Netto inkomsten (verlies) $ 78   $ 6.189   $ 6.267   $ (24.179 ) $ 6.921   $ (17.258 )
 
Verwaterde inkomsten (verlies) per aandeel $ -   $ 0,05   $ 0,05   $ (0,20 ) $ 0,06   $ (0,14 )
 
Gewogen gemiddelde van uitstaande aandelen:
Verwaterd 124.636 124.636 124.636 120.032 120.032 120.032
 
Opmerking betreffende pro forma-aanpassingen:
      De financiële informatie die hier wordt gepresenteerd bevat bepaalde financiële waarden die niet volgens GAAP zijn berekend. Deze informatie is niet bedoeld om te worden gebruikt in plaats van de financiële informatie die is opgesteld en gepresenteerd volgens GAAP en is ook niet bestemd om afzonderlijk te worden beschouwd. We zijn van mening dat de bovenstaande non-GAAP-waarden nuttige informatie bieden aan bestuurders en beleggers over bepaalde belangrijke trends met betrekking tot de resultaten van onze activiteiten, los van bepaalde herstructureringskosten en andere bijzondere kosten.
 
  De pro forma-aanpassingen bestaan uit:
 
a Marktwaardeaanpassingen van uitgestelde inkomsten verplicht onder bestaande regels voor aankoopboekhouding in verband met onze overname van de activa van HotJobs in het 3de kwartaal van 2010.
 
b Kosten voor beëindiging van contracten in verband met de reorganisatie van de groepen product en technologie op een wereldwijde basis.
 
c Kosten in verband met wijzigingen huurhypothesen met betrekking tot eerder uitgegane faciliteiten.
 
d Kosten voor de overname en integratie in verband met de aankoop van de activa van Hotjobs.
 
e Netto gerealiseerde/ongerealiseerde verliezen op obligaties beschikbaar voor verkoop.
 
f De aanpassing van de inkomstenbelasting is berekend aan de hand van het effectieve belastingtarief in de gerapporteerde periode, vermenigvuldigd met de pro forma-aanpassing van het inkomen uit lopende activiteiten vóór inkomstenbelastingen en verlies op deelnemingen.
 
MONSTER WORLDWIDE, INC.
NIET-GECONTROLEERDE INFORMATIE OPERATIONALE SEGMENTEN NIET-GAAP
(in duizenden)
 
Drie maanden eindigend op 31 maart 2011   Careers -

North America

  Careers -

International

  Internet
Advertising &

Fees

  Bedrijfs-

uitgaven

  Totaal
 
Inkomsten - GAAP $ 121.032 $ 107.260 $ 33.090 $ 261.382
Proforma-aanpassingen   2.658     -     -     2.658  
Inkomsten - Niet-GAAP $ 123.690   $ 107.260   $ 33.090   $ 264.040  
 
Operationele inkomsten (verlies) - GAAP $ 16.989 $ 5.422 $ 1.503 $ (22.461 ) $ 1.453
Proforma-aanpassingen   2.886     283     21     7.475     10.665  
Operationele inkomsten (verlies) - Niet-GAAP $ 19.874   $ 5.704   $ 1.524   $ (14.984 ) $ 12.118  
 
Operationele marge - GAAP 14,0 % 5,1 % 4,5 % 0,6 %
Operationele marge - Niet=GAAP 16,1 % 5,3 % 4,6 % 4,6 %
 
 
Drie maanden eindigend op 31 maart 2010 Careers -

North America

Careers -

International

Internet
Advertising &

Fees

Bedrijfs-

uitgaven

Totaal
 
Inkomsten $ 96.957 $ 85.625 $ 32.723 $ 215.305
Proforma-aanpassingen   -     -     -     -  
Inkomsten - Niet-GAAP $ 96.957   $ 85.625   $ 32.723   $ 215.305  
 
Operationele inkomsten (verlies) - GAAP $ (3.772 ) $ (13.412 ) $ 1.236 $ (18.926 ) $ (34.874 )
Proforma-aanpassingen   3.281     2.143     909     4.398     10.731  
Operationele inkomsten (verlies) - Niet-GAAP $ (491 ) $ (11.269 ) $ 2.145   $ (14.528 ) $ (24.143 )
 
Operationele marge - GAAP -3,9 % -15,7 % 3,8 % -16,2 %
Operationele marge - Niet-GAAP -0,5 % -13,2 % 6,6 % -11,2 %

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

CONTACT:
Monster Worldwide, Inc.
Beleggers:
Lori Chaitman, 212-351-7090
Lori.Chaitman@monster.com
of
Media:
Matt Henson, 978-823-2627

Matthew.Henson@monster.com

Ticker_symbol NYSE:MWW

Deel: ' Monster Worldwide maakt resultaten eerste kwartaal 2011 bekend '
Lees ook