Ingezonden persbericht

Montay zorgt voor grote kostenbesparing vernieuwen site's

VELDHOVEN, 03-10-2001 - -

WeBRenovatie® (recycling van een bestaande site), naar een idee van MonTay Automatisering, ontstaan door ervaringen van klanten richt zich op het "aangenaam verblijven en doelgericht zakendoen" op het net. Een concept dat het MKB reden tot nadenken zal geven vanwege de simpele doch onderbouwde aanpak waarin bovendien kosten tot 50% of meer kunnen worden bespaard.

Wat houdt WeBRenovatie® in:

De beslissing om een internet website op te zetten, in het verleden of recentelijk, blijkt vaak overhaast en/of budgetmatig genomen te zijn.

Hierbij is vaak vanuit een onvoorbereid concept gewerkt, waardoor aspecten als snelheid, technische correctheid, uitstraling en doelmatigheid uit het oog zijn verloren. Ondanks deze punten, is men toch tot een product gekomen, die op dat tijdstip als (zeer) acceptabel heeft kunnen doorgaan.

Vaak blijkt echter dat de website onvoldoende in de behoefte van de doelgroep voorziet, omdat men hier in de beginfase weinig of geen aandacht aan besteed heeft. Verder kunnen er zaken als onzorgvuldig onderhoud, grafisch onacceptabele elementen, het ontbreken van interactie met de doelgroep en het niet optimaal gebruiken van internet mogelijkheden, de uitstraling van de website negatief beïnvloeden.

Daarom zijn wij, als een van de weinige bedrijven in Nederland, op een concept gekomen dat rekening houdt met het verwachtingspatroon van de hedendaagse internetgebruiker (uw doelgroep). Wat inhoudt dat uw website deels of geheel wordt herzien volgens deze verwachtingen. Waarbij optimaal rekening gehouden zal worden, met de bestaande elementen uit uw site, zodat men hierdoor in de kosten kan besparen.

Het voortraject

Een analyse van de WeBRenovatie®.


· De inhoud van de bestaande site wordt onder de loep genomen. Daarbij worden een aantal aandachtspunten specifiek bekeken. o De doelstelling waarvoor de site moet dienen.
o De doelgroep waarvoor de interesse moet worden opgewekt. o De hoeveelheid informatie t.o.v. het te leveren product en/of dienst.


· Het design van de bestaande site.
o De ambiance / uitstraling van de site t.o.v. de huisstijl van het bedrijf. o De structuur van het design t.o.v. de site (denk hierbij aan HTML, Flash, frames of non-frames). o De kwaliteit en opkomst-snelheid van de grafische elementen.


· Technische aspecten.
o De huidige technische functies worden beoordeeld op hun loopwerk. o Hierna worden de functies kritisch geanalyseerd op hun toepasbaarheid.

Rapportage.


· Adviserende analyse.
o Hierin worden door onze deskundigen adviezen uitgebracht m.b.t. de bovenstaande punten.
· Vergelijkende analyse.
o Met behulp van een door het bedrijf aangewezen persoon of team wordt het adviserende analyse-rapport doorgenomen.
· Slot-rapportage.
o Als slotfase van het voortraject worden alle doorgenomen punten uitgebreid gerapporteerd en een plan van aanpak gepresenteerd. Waarbij op dit punt wordt besloten door te gaan met de WeBRenovatie®.

De startfase

Planning


· Een intake gesprek wordt gevoerd voor het vaststellen van alle details. o De doelgroep wordt nader bekeken.
o Het verwachtingspatroon van de doelgroep.
o De doelstelling van de website wordt vastgesteld. o Een opzet van een vernieuwend/corrigerend design wordt besproken met een eventueel concept. o De teksten en de grafische elementen worden nader bekeken i.v.m. de totale optimalisatie van de site.
· Contactpersonen van beide partijen worden aangewezen.
· Eventuele extra elementen voor de website worden verzameld.
· De duur van het project wordt voorgecalculeerd en als planning gepresenteerd.
De (Web)renovatie


· De site-structuur wordt vastgelegd. Eventuele technische functies worden hierin meegenomen. o Het standaard uitgangspunt van weergave wordt bepaald (schermresolutie). o Het al dan wel of niet gebruik maken van frames. o De keuze tussen HTML, Flash of een combinatie hiervan. o De reservering in de site-structuur t.b.v. de technische elementen.
· Alle bruikbare grafische elementen worden zonodig opgewaardeerd al dan niet vervangen en worden eventueel aangevuld met nieuwe elementen. Er wordt tijdens dit proces rekening gehouden met het concept snelheid vs grafische design.
· Teksten worden vakkundig geoptimaliseerd, herschreven of vernieuwd.
· Het samenstellen van alle vervaardigde onderdelen en implementeren van het vernieuwde design waarna een tussentijdse voorbeschouwing plaats vindt.
· Na goedkeuring van de tussentijdse voorbeschouwing wordt het geheel doorontwikkeld.
· Onderling contact wordt regelmatig onderhouden i.v.m. het projectverloop.
Testfase


· Er wordt gekeken naar snelheid, het aandachtsniveau, uitstraling, overzichtelijkheid, gebruiksvriendelijkheid, natuurlijk verloop van de site en de werking van het technisch gedeelte.
· Een browser-check wordt gevoerd op de meest voorkomende versies van MS Internet Explorer en Netscape.
· Eventuele verbeteringen / veranderingen worden overlegt en toegepast.
Oplevering

· De repeterende onderhoudswerkzaamheden worden bekeken.
· Er wordt bepaald welke contactpersonen (van ons of het desbetreffende bedrijf) de onderhoudswerkzaamheden zullen behartigen.
· Het bespreken en uitvoeren van een marketingstrategie.
· Na goedkeuring wordt de site geplaatst op internet en komt vanaf dat tijdstip voor onbepaalde tijd in een onderhoudscyclus terecht. Waardoor de site ten alle tijden up-to-date blijft.

Deel: ' Montay zorgt voor kostenbesparing vernieuwen site's '
Lees ook