Ingezonden persberichtGeen kind buiten beeld in Montfoort <>

Montfoort eerste gemeente in regio met Digitaal Dossier jeugdgezondheidszorg

Donderdag 7 januari 2010 zal wethouder Vinkenburg van gemeente Montfoort het eerste Digitaal Dossier jeugdgezondheidszorg op het consultatiebureau van Montfoort activeren.

Montfoort is de eerste gemeente in de regio die gaat werken met het Digitaal Dossier jeugdgezondheidszorg. Dit digitale dossier bevat informatie die van belang is voor ieder kind om gezond en veilig te kunnen opgroeien, allemaal volgens het motto: geen kind buiten beeld. Het Digitaal Dossier jeugdgezondheidszorg vervangt het papieren dossier dat ieder kind nu heeft en wordt gebruikt door de jeugdgezondheidsinstellingen die werken binnen het Centrum van Jeugd en Gezin. Het Centrum van Jeugd en Gezin bestaat onder andere uit de samenwerkende instellingen Zuwe Zorg en GGD Midden Nederland, waar ouders, kinderen tot 23 jaar en professionals terecht kunnen voor vragen over opvoeden en opgroeien. Alleen de instellingen en personen die nu al over een papieren dossier beschikken hebben inzage in het elektronische dossier.

Door het in gebruik nemen van het Digitaal Dossier jeugdgezondheidszorg voldoet de gemeente aan de wettelijke verplichting van het Rijk. Alle instellingen in de jeugdgezondheidszorg zijn vanaf 1 juli 2010 verplicht met digitale dossiers te werken. Vanaf dat moment krijgen alle kinderen van 0 tot 19 jaar een Digitaal Dossier op het moment dat zij in contact komen met de jeugdgezondheidszorg.

Montfoort, 28 december 2009

Deel: ' Montfoort eerste in de regio met digitaal dossier jeugdgezondheidszorg '
Lees ook