Gemeente Delfzijl


VOORSTEL

29-02-2000

Monument Ede Staal in Meertmoand Dialectmoand

Het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl wil ter ondersteuning van de sponsoractie 11 duizend gulden beschikbaar stellen voor het monument ter herinnering aan Ede Staal. Als de gemeenteraad hier in maart mee instemt resteert er nog 21 duizend gulden. Het Comité Monument Ede Staal heeft recentelijk een slotoffensief ingezet om ook dit bedrag boven water te krijgen. Het comité doet daarom een beroep op iedereen die het werk van Ede Staal een warm hart toedraagt.

Financiële bijdragen kunnen worden gestort op gironummer 839180 ten name van de gemeente Delfzijl onder vermelding van "Gift Monument Ede Staal".

De totale begroting komt uit op 108 duizend gulden. Het college heeft er vertrouwen in dat de slotactie met succes wordt afgesloten en dat de kunstenaar Chris Verbeek uit Blijham het monument voor de zomer plaatst.

Burgemeester en wethouders nemen de gelegenheid te baat dit onderwerp te combineren met het thema Meertmoand Dialectmoand. Het raadsvoorstel is in het Gronings geformuleerd en de behandeling in de gemeenteraad zal ook in het dialect plaats vinden.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer W.B. van der Steeg, telefoon 0596-639391.

Deel: ' Monument Ede Staal in Meertmoand Dialectmoand Delfzijl '
Lees ook