Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Inhoud

Jonge monumenten in Nijmegen en Amsterdam op de rijksmonumentenlijst

27-09-2001

De Waalbrug in Nijmegen en de Bijenkorf in Amsterdam zijn twee van de vele nieuwe monumenten in de gemeenten Nijmegen en Amsterdam. De monumenten dateren uit de periode 1850-1940 en zijn door staatssecretaris Van der Ploeg aangewezen als beschermd monument. De gemeenten Nijmegen en Amsterdam krijgen er respectievelijk 101 monumenten en 198 monumenten bij. Voor Nijmegen betekent dit een verdubbeling van het huidige monumentenbestand. Voor Amsterdam is het een aanzienlijke toename van het bestaande monumentenbestand, in aanvulling op eerdere categorale beschermingsprojecten van de Jongere Bouwkunst uit de periode 1850-1940.
De aanwijzing vloeit voort uit het landelijke Monumenten Selectie Project, een gezamenlijk project van de gemeentelijke, provinciale en rijksoverheid, waarin de Jongere Bouwkunst uit de periode 1850-1940 geselecteerd en aangewezen wordt tot beschermd monument. Eind van dit jaar zal de afronding van dit grootscheepse project een feit zijn. Dan heeft Nederland er ruim 10.000 rijksmonumenten uit deze periode bij. Meer informatie op de website van OCenW.

Deel: ' Monumenten Nijmegen en Amsterdam op rijksmonumentenlijst '
Lees ook