Ingezonden persbericht


Monumenten.nl nu online
Knooppunt van informatie en service

Amsterdam - 11 september 2001
Sinds 8 september 2001, de Open Monumentendag, kunnen monumenteigenaren alle informatie over restauratie en onderhoud vinden op www.monumenten.nl. Staatssecretaris Rick van der Ploeg van OCenW nam de website in gebruik. De drie grote monumenten-organisaties - het Nationaal Restauratiefonds, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en het Nationaal Contact Monumenten - bundelen op deze internetsite hun krachten. Monumenten.nl is dé plek waar eigenaren en beheerders van een monument onder meer persoonlijke stappenplannen vinden én de mogelijkheid om vragen te stellen aan deskundigen. Monumenten.nl is ontwikkeld door Explainer DC.

Wat is nu eigenlijk een monument en wie bepaalt dat? Heb ik een rijksmonument? Welke gevolgen heeft aanwijzing van mijn pand als monument: wat mag beslist niet, wat moet juist wel, en waarom? Hoe pak ik restauratie aan? Waar is subsidie te halen, en op welke voorwaarden? Waar vind ik een architect die verstand heeft van restaureren? Het is voor een leek niet eenvoudig om in Nederland monumentenland de weg te vinden. Monumenten.nl is de nieuwe wegwijzer en vraagbaak in dat doolhof. Bundeling van de expertise en service van RDMZ, NRF en NCM betekent heel veel relevante informatie op één (internet)adres. Dat maakt het voor de monumenteigenaar, een stuk overzichtelijker en makkelijker!

Monumenten.nl moet hét knooppunt van monumentenland worden. Het is de bedoeling dat de site stap voor stap uitgroeit tot een community op internet, waarbij ook monumenten-organisaties zich aan kunnen sluiten. Denk aan een veiling, een platform voor het onderling uitwisselen van ervaringen, toegang tot monumentengegevens van de RDMZ, ruimte voor eigenaren om hun monument te presenteren en zo meer. Het grote publiek zal er in de toekomst cultuurhistorische en toeristische informatie kunnen vinden.

Monumenten.nl is ontwikkeld door Explainer DC, een e-business bureau dat kennis en realisatie op een praktische manier bij elkaar brengt. Explainer DC functioneerde als de spil van het project. Na strategische werksessies werd op een stevig fundament begonnen met de praktische uitwerking van het project. Op basis van een content management systeem werd een strakke, functionele site neergezet; zowel qua design als navigatie. Voor de content werd een overeenkomst gesloten met het tijdschrift Monument. Explainer DC zorgde voor de eindredactie over de input van de deelnemende instanties. Het huidige Monumenten.nl is een goed begin met als doel uiteindelijk het centrale punt online te worden rond monumenten. De aankomende maanden gaat hard gewerkt worden om dit verder te bewerkstelligen.

Noot aan de Redactie:
Op http://www.monumenten.nl/pers treft u een digitale versie van dit persbericht, achtergrondinformatie en banner/buttons die u op uw eigen site kunt plaatsen.

Voor meer informatie over Monumenten.nl kunt u contact opnemen met Pieter Baars of Renate Mosterman, telefoon (033) 25 39 444 of e-mail info@monumenten.nl

Voor meer informatie over Explainer DC kunt u contact opnemen met Karijn van den Bossche, telefoon (020) 517 45 00 of e-mail karijn@explainerdc.com

Deel: ' Monumenten.nl informatie en service voor monumenteigenaren '
Lees ook