Gemeente Amsterdam


Monumentenzorg bij dienst Amsterdam Beheer

Het Bureau Monumentenzorg wordt ondergebracht bij de dienst Amsterdam Beheer en zal samen met de resultaat verantwoordelijke eenheid (RVE) Archeologie een RVE vormen. Het college van B&W heeft hiertoe besloten nadat de raadscommissie in april 2000 het besluit had genomen tot een centraal stedelijke inbedding van het bureau in verband met het instellen van het stadsdeel Centrum. Dit omdat het bureau werkzaamheden verricht voor zowel de binnenstad als de stadsdelen. Beleidsmatig vullen de terreinen elkaar aan en is er sprake van een duidelijke meerwaarde in het cultuurhistorische aspect. Het onderbrengen van het bureau bij de dienst is met de beide directeuren besproken. Naar het zich laat aanzien bestaat er bij het personeel een breed draagvlak voor deze oplossing. Wel worden de Ondernemingsraden van de Dienst Binnenstad en de dienst Amsterdam Beheer om advies gevraagd, voordat de definitieve besluitvorming plaatsvindt. Het Bureau Monumentenzorg blijft gevestigd in het Huis met de Hoofden aan de Keizersgracht. Behandeling in de raadscommissie is op 18 oktober onder uitnodiging van de leden van de Raadscommissie Milieu en Openbare Ruimte.

^


-

© gemeente Amsterdam - 10-10-2001

Deel: ' Monumentenzorg ondergebracht bij dienst Amsterdam Beheer '
Lees ook