Ingezonden persbericht

Monuta betaalt 40 miljoen voor SCI Nederland

SCI houdt uitverkoop in Europa. In Spanje, Portugal, Noorwegen en Nederland worden activiteiten verkocht. Voor de Nederlandse activiteiten heeft Monuta een bedrag rond de 40 miljoen gulden betaald.

Service Corporation International heeft maandag 6 augustus bekend gemaakt met de verkoop van de Nederlandse activiteiten een bedrag te ontvangen van omgerekend zo'n 40 miljoen gulden. De verkoop van de Nederlandse activiteiten maakt deel uit van een grootscheepse uitverkoop van de Europese activiteiten van SCI. Net als in Nederland heeft SCI de activiteiten in Noorwegen verkocht. De activiteiten zijn overgenomen door een investeringsmaatschappij die is opgericht door het voormalige management team van SCI Noorwegen.

In Spanje en Portugal is SCI een joint venture aangegaan met Inversiones Tecnicas Urbanas, een holdingmaatschappij, waarin onder meer twee grote banken vertegenwoordigd zijn. SCI houdt een belang van vijftien procent in de nieuwe joint venture.

Opvallend is dat SCI de Nederlandse activiteiten het duurst verkocht heeft. Voor Noorwegen is de overnameprijs bepaald op 7,5 maal het resultaat voor rente belastingen en afschrijvingen (EBITDA), in Spanje en Portugal op 8 maal EBITDA en in Nederland op 9 maal EBITDA. De verklaring voor dit verschil is volgens Cors Hage, hoofddirecteur van Monuta, dat de activiteiten in Nederland behoorden tot de meest winstgevende van SCI in Europa.

Met alle het afstoten van de Europese activiteiten in Nederland, Noorwegen, Spanje en Portugal heeft SCI netto bijna 125 miljoen dollar aan extra inkomsten binnengekregen om haar schuldpositie te verbeteren.

Lees dit bericht en meer actueel nieuws uit het uitvaartwezen op www.uitvaartmedia.com

UITVAART is het onafhankelijk vakblad voor het uitvaartwezen in Nederland en België en verschijnt 11 keer per jaar. UITVAART is een uitgave van Uitvaart Media.

Van Stolkweg 16, 2585 JR, Den Haag
Postbus 80532, 2508 GM, Den Haag
telefoon +31(0)70 351 88 18
telefax +31(0)70 351 88 09
email: uitgever@uitvaartmedia.com

Redactie
Stieltjesstraat 76, 3514 JD Utrecht
Postbus 15026, 3501 BA Utrecht
telefoon +31(0)30 272 02 51
telefax +31(0)30 272 37 82
e-mail: redactie@uitvaartmedia.com

Deel: ' Monuta betaalt 40 miljoen voor SCI Nederland '
Lees ook