TuinbouwNet


GEMIDDELD GEZIEN MOOI RESULTAAT EXPORT BLOEMBOLLEN IN NAJAAR

De export van bloembollen groeit langzaam maar gestaag. Na een groei over het hele vorige seizoen van 2 procent is de export in de periode juli-november van het lopende seizoen met 4 procent gegroeid. Absoluut gezien is er in die periode voor een bedrag van ruim 0,9 miljard gulden aan bloembollen uitgevoerd. Vorig seizoen werd in de maanden juli t/m november tweederde van het seizoentotaal gerealiseerd. Dit blijkt uit gegevens van het Productschap Tuinbouw op basis van exportmeldingen van exporteurs van bloembollen.

Vooral de groei van de export naar de Verenigde Staten heeft bijgedragen aan het totaalresultaat. De export naar de Verenigde Staten nam in het afgelopen najaar met 7 procent toe. Dit nadat over het vorige seizoen al een groei van 13 procent gerealiseerd was. De export naar de Ver. Staten is nog sterker op het najaar gericht dan gemiddeld. Vorig seizoen was eind november al driekwart van het seizoentotaal gerealiseerd. De export in stuks laat vrijwel dezelfde trend zien. In de periode juli t/m november zijn er ruim 1 miljard stuks bloembollen naar de Ver. Staten uitgevoerd. Dat was 8 procent meer dan in het vorige seizoen. Vooral tulpen, die meer dan 40 procent van het totaal vertegenwoordigen, hebben voor de groei gezorgd. Het totaal van bijna 415 miljoen stuks kwam neer op een groei met 10 procent. De tweede bolsoort was narcis. Hiervan nam de export met 7 procent toe naar 123 miljoen stuks. De export van irissen groeide nog sterker, nl. met 15 procent naar 107 miljoen stuks. Dat beeld zien we ook bij krokussen. Dan volgen op de lijst een aantal bolsoorten waarvan de export is achtergebleven. Het gaat hier om: muscari, hyacinten en lelies.

Duitsland was over het hel afgelopen seizoen de tweede afnemer van Nederlandse bloembollen. Toen maakte de export in waarde gezien vrijwel pas op de plaats. Dit seizoen is de export naar onze Oosterburen in het najaar iets achtergebleven bij het voorgaande seizoen. In de periode juli - november is er voor 130 miljoen aan bollen naar Duitsland uitgevoerd. Dat is 4 procent minder dan vorig seizoen in dezelfde maanden.

Vanwege het andere sortiment valt de piek bij de export naar Japan wat later dan die naar andere landen. Eind november was vorig seizoen de helft van het seizoentotaal gerealiseerd. Na de forse daling in het afgelopen seizoen is er in het najaar sprake geweest van een stabilisatie van de exportwaarde op rond 90 miljoen gulden. De stuks-statistiek laat een groei zien. Dit vooral vanwege de groei van de export van tulpen. Daarvan zijn er ruim 233 miljoen van naar Japan gegaan tegen 215 miljoen vorig seizoen in de periode juli-november.

De export naar een aantal landen die we kunnen aanduiden als "grote middenklassers" is toegenomen. De groei van de export naar Engeland bleef na de enorme toename in het afgelopen seizoen beperkt tot een paar procent. De export naar Italië, Frankrijk en Zweden gaf in de periode juli-november een behoorlijke groei zien.

Bij de kleine "middenklassers" was het beeld wisselend. De export naar Aziatische afnemers Taiwan en Zuid-Korea moest een flinke veer laten. Gunstig ging het met de export naar Spanje, België, Canada en Australië.

Deel: ' Mooi resultaat export bloembollen in najaar '
Lees ook