Mooie verse satellietbeelden van heel Nederland


Rotterdam en/of Amersfoort, 20120925 -- Voor het eerst zijn nu behoorlijk gedetailleerde en zeer actuele satellietbeelden van Nederland on-line beschikbaar. De nieuwste opnamen op www.satellietbeeld.nl zijn van eergisteren en er komen steeds nieuwe bij. Actuele situaties zijn beter te beoordelen en veranderingen zijn te volgen. Dat is helemaal nieuw, waarschijnlijk best nuttig en soms misschien wel van vitaal belang.

In maart van dit jaar is door het rijk een abonnement op ruwe satellietbeelden aangekocht in het kader van het Open Data beleid. Op dat moment was nog onduidelijk wat bedrijven er mee zouden gaan doen. NEO B.V., het Amersfoortse aardobservatiebedrijf, heeft als eerste een dienst ontwikkeld om de beelden van FORMOSAT-2, een Taiwanese satelliet, op Internet te ontsluiten. Dat gebeurt op www.satellietbeeld.nl. De ruwe beelden worden uit het Nationale Satellietdataportaal opgehaald, op kleur gebracht, netjes in de kaart gepast en in de webdienst geplaatst.

Dit is niet eerder gedaan. Wat mensen er mee doen, weten we niet. Wat kan, weten we wel:

-        De wethouder van Rotterdam: Vordert de aanleg van de spoorlijn op de 2eMaasvlakte?

-        De wethouder Roerdalen, Limburg: Hoe ver is de noord-zuid gasleiding in Herkenbosch?

-        De verkeersdienst van RWS: Hoe staat het nu met de aansluiting van de A4 op de A20?

-        De meldkamer: Waar vind ik beeldinformatie van kort vóór het ongeluk of de ramp?

-        De belastinginspecteur: Klopt het wel dat het nieuwe gebouw nu pas klaar is?

-        De projectontwikkelaar: Klopt mijn informatie over deze locatie nog wel?

-        De brandweer: Moet ik omrijden om de brand bij die fabriek te blussen?

-        De verzekeraar: Deze polis is toch voor een veel kleiner gebouw?

-        Het nutsbedrijf: Waar wordt te dicht bij onze kabels en leidingen gebouwd of gegraven?

-        De groenbeheerder: Welke sportvelden hebben de ergste kale plekken?

-        De plaagbestrijder: In welke bomen zit nu processierups?

-        De landschapsbeheerder: Hoeveel knotwilgen komen er in mijn gebied voor?

-        De landbouwvoorlichter: Even kijken hoe de percelen van boer T. te V. er bij liggen

-        De dijkbeheerder: Is het grasdek op mijn dek nog wel vitaal genoeg?

-        De bouwinspecteur: Hoe kan ik mijn tijd buiten zo gericht mogelijk besteden?

-        De waterbeheerder: Is er nog voldoende bergingscapaciteit in mijn sloten?

-        De politie: moeten we deze festivalbezoekers de volgende keer niet anders laten lopen?

Satellietbeeld.nl is bedoeld voor iedereen die meer van zijn of haar omgeving wil zien, van recente ontwikkelingen of van het verleden. Satellietbeeld.nl bevat van iedere locatie in Nederland meerdere opnamen met een pixelgrootte van minimaal 2*2 meter op de grond, of kleiner. Voor de meeste gebieden in Nederland zijn nu al meer dan 4 opnamen sinds de start in maart 2012.


Deel: ' Mooie verse satellietbeelden van heel Nederland '
Lees ook