ChristenUnie


Moord op Fortuyn extra impuls voor gebed Dinsdag 7 Mei 2002 - 14:01

Hieronder volgt een gezamenlijk persbericht van Transformations.NL en het Comité Kroonbede. De Kroonbede wordt mede ondersteund door de ChristenUnie

DRIEBERGEN - De schokkende moord op Pim Fortuyn en de reacties hierop maken duidelijk dat voorbede voor de Nederlandse politiek en bevolking meer dan ooit nodig is. Christenen in ons land delen de ontzetting over wat er gebeurd is. Het is nu de tijd om God eendrachtig in gebed aan te roepen voor ons land. Daarbij dienen partijpolitieke standpunten, hoe belangrijk ook, op de tweede plaats te staan. Nederland heeft in de eerste plaats geestelijk houvast nodig.

Dat is de gemeenschappelijke overtuiging van het landelijke Comité Kroonbede en het gebedsplatform Transformations.NL, dat donderdag de gebedsactie 10 dagen voor Nederland start. Alle lokale gebedsbijeenkomsten die deze en volgende week belegd zijn moeten daarom doorgaan, ongeacht de datum van de verkiezingen. Christenen van alle gezindten worden opgeroepen om hun eventuele schroom te overwinnen en hieraan massaal deel te nemen.

De beide gebedsplatforms vragen in het bijzonder gebed voor:
· de medeburgers die hun hoop hadden gesteld op Pim Fortuyn als politiek leider en nu gedesoriënteerd achterblijven;
· allen die zich vertwijfeld afvragen in wat voor land ze leven en wat dit alles betekent voor de vrijheid van meningsuiting;
· landelijke politici, om moed en wijsheid om in goed overleg te doen wat nodig is voor Nederland;

· godsdienstige en kerkelijke leiders die geroepen zijn om de aanleiding tot deze gebeurtenis geestelijk te duiden en mensen te begeleiden bij hun verwerking. De gebedsplatforms geloven dat wie een oprecht beroep doet op Gods hulp nooit bedrogen uitkomt. Ook in politiek en samenleving wil Hij houvast geven aan mensen op zoek naar zin en oriëntatie.

Een overzicht van de komende gebedsbijeenkomsten is te vinden op www.kroonbede.nl en op www.10dagenvoornederland.nl. Duizenden christenen zullen samen God zoeken in gebed en voorbede doen voor politiek en samenleving. De organisatoren roepen in het bijzonder op tot deelname aan de gebedsbijeenkomst in de St. Laurenskerk in Rotterdam op dinsdagavond 14 mei van 20.00-22.00 uur. De verwachting is dat deze lokale bijeenkomst juist in de stad van Pim Fortuyn een nationaal karakter zal krijgen.

De Kroonbede is een oproep tot voorbede voor de overheid en de verkiezingen en is een initiatief van: Stichting opwekking, Evangelische Alliantie, Zendtijd voor kerken, Stichting Hart voor Den Haag, , Stichting Residentie Pauzediensten en wordt mede ondersteund door Agapè, ChristenUnie,
CFT Christenen voor de Waarheid, Elisabethbode, Federatie Evangelische Zorg-Organisaties, Gereformeerd Maatschappelijk Verbond, href="https://www.ifes-nederland.nl">IFES-Nederland, Jeugd met een Opdracht, Joel News.NL,
Fed. Ev. Zorg-Organisaties
Op de Bres voor Nederland,
href="https://www.perspectief.nu">PerspectieF, ChristenUnie-jongeren en href="https://www.thecall.nl">The Call, de jongerengebedsbeweging van Soul Survivor.

---

Zoekwoorden:

Deel: ' Moord op Fortuyn extra impuls voor gebed '
Lees ook