Maastricht UMC+


Mosasaurus in de scanner

MAASTRICHT, 12 juli 2012 - In het onderzoekscentrum van De Maastricht Studie gaan morgen (vrijdag 13 juli) fossiele resten van een Mosasaurus in een ultramodern scan-apparaat. Paleontologen hopen aan de hand van de CT-scan-afbeeldingen de oorzaak van vergroeiingen aan de staart van deze prehistorische dieren te kunnen achterhalen.

Mosasauriërs zijn zeereptielen die ongeveer 66 miljoen jaar geleden in deze contreien rondzwommen. De omgeving van wat nu Maastricht heet, was destijds zee. Paleontologen hebben vastgesteld dat de fossiele resten van deze Mosarauriërs vaak vergroeiingen vertonen, met name aan de staart. Mogelijk heeft dit te maken met overbelasting van de staartwervels. Hedendaagse walvissen vertonen soms soortgelijke vergroeiingen.

Dertien jaar geleden werden er al eens scan-opnames gemaakt van fossiele resten van de staart van een Mosasauriër, maar de resultaten daarvan waren enigszins diffuus. Met de meest moderne CT-scanapparatuur, de zogenoemde XtremeCT-scanner, is het echter mogelijk de botstructuur van de fossiele resten op micro-schaal (scan-resolutie van 80 micrometer) en drie-dimensionaal in beeld te brengen. Zo'n moderne XtremeCT-scanner is in Maastricht aanwezig in het onderzoekscentrum van de Maastricht Studie, een grootschalig onderzoek van het Maastricht UMC+ naar diabetes type 2 en andere chronische ziektes. De scanner, aangeschaft met behulp van een schenking van Stichting de Weijerhorst, wordt daar momenteel ingezet voor onderzoek naar botziektes.

Het Natuurhistorisch Museum Maastricht hoopt de resultaten van de scans van de Mosasaurus-fossielen in december te kunnen presenteren tijdens een expositie die als werktitel 'CSI Mosasaurus' heeft meegekregen. In die expositie worden allerlei nieuwe slimme onderzoekstechnieken getoond die iets meer kunnen vertellen over het leven van deze uitgestorven zeereptielen.

EINDE PERSBERICHT

Zoekwoorden:

Deel: ' Mosasaurus in de scanner '


Lees ook