Moskee feedbacksysteem & anti-radicaliserings App zoekt crowdfunding

AMSTERDAM, 20160330 -- Mynbar App is een feedback systeem. Mynbar is een gecentraliseerd platform voor moskeegangers om wekelijkse preek van monoloog naar dialoog te ontwikkelen. Het is de bedoeling preken interactiever te maken tussen imams en moskeebezoekers. De app moet middels crowdfunding verder ontwikkeld worden om hem zo gratis aan alle moslims ter beschikking te kunnen stellen.

Hoe werkt de app?
1) De wekelijkse vrijdagspreek wordt gehouden in de moskee.
2) In reactie op betreffende preek geef de moskeebezoeker een like/dislike als vorm van feedback. Ook kan preek van inhoudelijk commentaar worden voorzien.
3) De app brengt evaluatie en discussie op gang tussen predikers (de imams) en de luisteraars/toehoorder(s). Dat zorgt voor meer sturing en input vanuit de gematigde meerderheid. Resultaat: Minder religieuze frustratie. Voedingsbodem voor radicalisering wordt weggenomen. Meer spirituele harmonie.

Een online systematische wekelijkse dialoog

[Mynbar app evalueert de vrijdagpreek] Mynbar  App  is  een  gecentraliseerd feedback  systeem  voor  moskeeën  en  moskeegangers. Iedereen  kan  een  moskee  toevoegen  en  deze  aan  een  sociaal  maatschappelijke  opinie onderwerpen.  Zo  zal  er  een  florerende  meningenstrijd  ontstaan  en zullen  veel  (religieuze)  onderwerpen  bespreekbaar worden. Hierdoor  kan  de  zwijgende  meerderheid  zijn  zelfcorrigerend vermogen laten gelden. 

Onderwerpen  uit  de  taboe-sfeer  halen  en  deze  becommentariëren  en  ieders  gematigdheid  laten gelden door te liken wat gematigd is en te disliken wat te radicaal en of ongepast is.

Mynbar App geeft een  stem aan  de  stille  meerderheid  die  zelf bepaalt  wat  voor  Islam  men  wil  horen  en  praktiseren  en  zo  de  imams  richting  moet  geven voor de preekinhoud. Hierdoor  worden  de  moskeeën  en  de  imams  gedwongen  naar  de  luisteraar/moskeeganger  te luisteren  en  modern  & aansluitend te  preken.

De religieuze consument bepaalt welke interpretaties hij of zij wil "consumeren". Zo  geven  we  de  macht  aan  de  religieuze  luisteraar  en  nemen  we  financiers  van  extreem  radicaal gedachtengoed uit verre landen de wind uit de zeilen!

Als  een  multinational  naar  zijn  consumenten  luistert... waarom zou een multinational als een moskee niet naar zijn religieuze consumenten luisteren?

De  luisteraar  heeft  macht  en  het  zou  wijs  zijn  als  er  een  platform  is  die  deze  "religieuze consumenten" een stem geeft.

Help mee dit systeem uit te bouwen en doneer:
https://www.dreamordonate.nl/4373-anti-radicaliserings-app


Deel: ' Moskee feedbacksysteem & anti-radicaliserings App zoekt crowdfunding '


Lees ook