Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

27 juli 2011

Mosselseizoen in volle gang: Nederlandse mosselen nu met MSC-keurmerk

Het mosselseizoen is in volle gang en de Producentenorganisatie voor de Nederlandse Mosselcultuur (PO Mosselcultuur) heeft dit jaar alle reden om er bijzonder blij mee te zijn: De Nederlandse mosselkwekers hebben het MSC certificaat (1) voor duurzame visserij weten te behalen. Nu mogen de mosselen het internationaal erkende blauwe MSC-keurmerk dragen.

En daarvoor is hard gewerkt: Al sinds de jaren 90 houdt de mosselsector zich bezig met verduurzaming en het in balans brengen van de visserij met de natuur in de Waddenzee en de Zeeuwse Delta. De PO Mosselcultuur was in 2009 een van de eerste organisaties van schelpdierkwekers die voor de MSC certificering gebruik maakte van een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie.

Over de visserij

De Nederlandse mosselzaadvisserij en -kweek vinden plaats in de Waddenzee en de Zeeuwse Delta. In totaal zijn 65 schepen actief. Het mosselzaad wordt opgevist of met zogenaamde mosselzaadinvanginstallaties ingevangen. Vervolgens wordt het zaad overgebracht naar kweekpercelen waar het uitgroeit tot consumptiemossel. In 2010/2011 werd in totaal 56.6 miljoen kilo mosselen aangeland die voornamelijk bestemd zijn voor de Nederlandse, Belgische, Duitse en Franse markt. Het seizoen voor Nederlandse mosselen loopt van juli tot april.

Als onderdeel van de certificering moeten de mosselkwekers in 2014 de resultaten overleggen van lopend onderzoek naar de eventuele invloed van de mosselzaadvisserij op de lange termijn ontwikkeling van onder water gelegen habitats en naar de effecten van de mosselzaadinvanginstallaties op de draagkracht van het ecosysteem. Dit onderzoek is afgesproken als onderdeel van het Mosselconvenant tussen sector, natuurorganisaties en overheid.

Nederlandse mosselen: Goede kwaliteit en duurzaam beheer

Hans van Geesbergen van de producentenorganisatie is erg blij dat de inspanningen van de PO Mosselcultuur nu beloond worden met het blauwe MSC-keurmerk: "We hebben in de afgelopen jaren hard gewerkt aan de verduurzaming die van ons werd gevraagd en wij zijn een succesvolle samenwerking aangegaan met natuurorganisaties en de overheid. Onze inspanningen worden nu beloond met het duurzaamheidscertificaat van MSC. Dat is voor ons van enorm belang voor de markt, want de vraag van retailers en consumenten naar duurzame producten blijft groeien. Nu kunnen wij naast de goede kwaliteit van onze mosselen ook nog aantonen dat wij duurzaam bezig zijn."

Toenemende vraag naar duurzame schelpdieren

Ook Nathalie Steins, Manager Benelux van MSC, verheugt zich op de eerste MSC gecertificeerde mosselen in de schappen: "De certificering borgt de gezamenlijke afspraken van de sector, natuurorganisaties en overheid voor een duurzame visserij en voorziet in een toenemende vraag naar duurzaam gecertificeerde schelpdieren op de Noord-Europese markt."

De beoordeling werd uitgevoerd door de onafhankelijke certificeerder SGS Nederland B.V.

EINDE

Meer informatie

Deel: ' Mosselseizoen in volle gang Nederlandse mosselen nu met MSC-keurmerk '




Lees ook