Productschap Vis


Datum: 17 juli 2002

MOSSELSEIZOEN VAN START

Beperkte voorraad tot eind augustus

Yerseke, Vanmorgen om 10.00 uur precies is in Yerseke het mosselseizoen gestart. Een colonne vrachtwagens zette koers naar viswinkels, restaurants en supermarktketens in België en Nederland. De hoeveelheid mosselen, die Yerseke vandaag verliet is echter zeer beperkt. Door schaarste kunnen mosselhandelaren op dit moment slechts een kwart van de wenselijke hoeveelheid mosselen leveren. Eind augustus zal een grote voorraad mosselen uit de Waddenzee consumptierijp zijn.

De aanvoer op de mosselveiling blijft sterk achter bij de vraag. De twee magere seizoenen van voorafgaande jaren hebben ertoe geleid dat de voorraad bijna op is. Gewoonlijk heeft de mosselhandel de eerste zes weken na de start van het seizoen 20 miljoen kilo mosselen nodig. Dit jaar zal er voor dezelfde periode maximaal 12 miljoen kilo beschikbaar zijn. Het wachten is op een grote aanvoer van mosselen uit de Waddenzee. Deze mosselen zullen eind augustus rijp zijn voor consumptie. Overigens is de kwaliteit van deze mosselen veelbelovend. Deze jonge mosselen zijn middelgroot met een hoog percentage vleesgewicht.

De mosselkwekers schatten dit jaar ruim 54 miljoen kilo aan te voeren, twintig procent meer dan vorig jaar. De helft van deze mosselen gaat naar België, 25 procent blijft in Nederland en de rest wordt verspreid over Frankrijk en Duitsland. Het marktaandeel van Zeeuwse mosselen in België is 95 procent. In België eet bijna 40 procent van de huishoudens mosselen. De consumptie in Nederland blijft daar ver bij achter. Deze markt is in omvang slechts een vierde van de Belgische markt.

Deel: ' Mosselseizoen van start '
Lees ook