D66 Hilversum

ACTUEEL FRACTIE BESTUUR STANDPUNTEN SPREEKUUR AGENDA LINKS

D66 tegen forse verhoging hondenbelasting.

Actueel D66 Hilversum

Raadsvergadering begroting 2001

Steun voor motie van D66: hondenbelasting niet fors omhoog

De meerderheid van de Hilversumse gemeenteraad heeft zich tijdens de behandeling van de begroting van volgend jaar gekeerd tegen een verhoging van de hondenbelasting met 50%. D66 kreeg steun voor een motie om af te zien van de enorme verhoging, waarna het college van B&W heeft toegezegd te kijken naar een andere financiering van de hondenpoepproblematiek. De tarieven voor de hondenbelasting gaan in 2001 nu alleen met het inflatiepercentage van 2,5% omhoog.

De gemeenteraad heeft onlangs besloten om de hondenpoepproblematiek in Hilversum beter aan te pakken. Daarvoor zou onder meer een hondenpoepzuiger worden ingezet in alle Hilversumse wijken. De gehele gemeenteraad steunt dit voornemen, alleen was er wel discussie ontstaan over de financiering van de voorstellen. Het college van B&W wilde de plannen betalen door de hondenbelasting met 50% te verhogen.

D66-fractievoorzitter Erik Boog vond echter dat de hondenbezitter al voldoende betaalt om de hondenpoepproblematiek aan te pakken. De huidige opbrengst van de hondenbelasting is namelijk al zo'n 550.000 gulden, ruim voldoende om de nieuwe plannen te financieren. Boog vond het daarom niet juist dat onder de noemer 'de vervuiler betaalt' de hondenbelasting met 50% zou worden verhoogd. Hij riep het college in een motie dan ook op de problemen met hondenpoep beter aan te pakken, maar dit op een andere manier te financieren.

D66 gaf ook aan dat de hondenbelasting in Hilversum vergeleken met andere gemeenten in Nederland al erg hoog is en een verhoging van 50% ervoor zou zorgen dat de tarieven 2 of 3 zo hoog werden als elders. De democraten vonden dit onredelijk, vooral ook omdat de andere woonlasten in Hilversum al erg hoog zijn. D66 kreeg steun van de PvdA en Leefbaar Hilversum om af te zien van de enorme verhoging en de wens om de tarieven slechts met het inflatiepercentage te laten stijgen. Daarop zei het college van B&W toe te gaan kijken naar een andere financiering. Binnen enkele maanden komt het college met een nieuw dekkingsvoorstel.

Terug naar actueel

ACTUEEL FRACTIE BESTUUR STANDPUNTEN SPREEKUUR AGENDA LINKS

D66 Hilversum

D66 HILVERSUM

Telefoon/fax:
035 - 6221539

Post naar:
D66-fractie
Gijsbrecht van Amstelstr. 105-B 1214 AW Hilversum

Deel: ' Motie D66 Hilversum hondenbelasting niet fors omhoog '
Lees ook