Tweede Kamer der Staten Generaal


19637000.499 motie inzake uitgeprocedeerde asielzoekers uit sierra leo ne

Gemaakt: 4-2-2000 tijd: 16:2

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2

Vergaderjaar 1999-2000


19 637

Vluchtelingenbeleid

Nr. 499

MOTIE VAN HET LID HALSEMA

Voorgesteld 3 februari 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de situatie in Sierra Leone zeer zorgelijk is, het vredesakkoord regelmatig wordt geschonden en het ontwapeningsprogramma nauwelijks wordt uitgevoerd, waardoor de situatie in Freetown nog zeer precair is en het risico op mensenrechtenschendingen groot;

overwegende, dat de UNHCR heeft geadviseerd uitgeprocedeerde asielzoekers tijdelijk bescherming te bieden totdat terugkeer in veiligheid en waardigheid mogelijk is;

verzoekt de regering uitgeprocedeerde asielzoekers uit Sierra Leone uitstel van vertrek te verlenen totdat de situatie zodanig is gestabiliseerd dat terugkeer in veiligheid en waardigheid mogelijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Halsema

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Motie inzake uitgeprocedeerde asielzoekers uit Sierra Leone '
Lees ook