Tweede Kamer der Staten Generaal


23552000.077 motie inzake pkb schiphol e.o.
Gemaakt: 20-12-1999 tijd: 13:51

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2

Vergaderjaar 1999-2000


23 552

Planologische Kernbeslissing Schiphol en omgeving

Nr. 77

MOTIE VAN HET LID VAN BOMMEL

Voorgesteld 15 december 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de ontwikkeling van de luchthaven Schiphol een grote invloed heeft op haar omgeving;

overwegende, dat maatschappelijk overleg meer betekenis heeft als de adviezen van dat overleg betrokken worden bij de besluitvorming;

constaterende, dat TOPS nog geen definitief advies over de ontwikkeling van Schiphol heeft uitgebracht;

verzoekt de regering geen besluit over de
middellangetermijnontwikkeling van Schiphol te nemen, alvorens een definitief advies van TOPS is uitgebracht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Motie kamerlid Bommel Planologische Kernbeslissing Schiphol '
Lees ook