26800XVI.026 2e herdruk motie begroting vws (XVI) 2000 Gemaakt: 9-12-1999 tijd: 13:46 RTF


TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


Vergaderjaar 1999-2000

26 800 XVI

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2000

Nr. 26 Tweede Herdruk 1)

MOTIE VAN HET LID OUDKERK C.S.

Voorgesteld 28 oktober 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat te weinig geld beschikbaar is gesteld voor werkdrukverlichting in de gehandicaptensector en dat dit grote gevolgen heeft voor de motivatie van het personeel in deze sector;

verzoekt de regering bij de Voorjaarsnota 2000 te bezien hoe extra middelen voor dit doel kunnen worden ingezet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Oudkerk

Hermann

Dankers

Van der Vlies

Rouvoet

Kant

1) Wegens verandering van de ondertekening.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Motie Oudkerk begroting VWS 2000 '
Lees ook