Ministerie van Buitenlandse Zaken

uw verzoek over uitvoering motie Koenders/Terpstra: verhoging OS-budget voor bestrijding van HIV/AIDS, TBC en Malaria

(28600 V nr. 24 d.d. 4/12/03, en verzoek 03-BuZa-07 d.d. 11/2/03)

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Sociale en Institutionele Ontwikkeling

Afdeling Sociaal Beleid Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

Datum

17 februari 2003

Behandeld

Els Klinkert

Kenmerk

DSI/SB-94/03

Telefoon

070-3484376

Blad

1/2

Fax

070-3485366

Bijlage(n)

E-Mail

els.klinkert@minbuza.nl

Betreft

Uw verzoek over uitvoering motie-Koenders/Terpstra: verhoging OS-budget voor bestrijding van HIV/AIDS, TBC en Malaria

Graag geef ik u hierbij mijn reactie op de motie (kenmerk 28 600 V Nr.25 dd. 4 -12- 03) van de leden Koenders en Terpstra, waarmee ik ook tegemoet kom aan uw verzoek met kenmerk 03-BuZa-07 dd. 11 februari 2003. In deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken binnen welke termijn een verdubbeling van de Nederlandse ODA-uitgaven voor de bestrijding van HIV/AIDS, tbc en malaria gerealiseerd kan worden.

De uitgaven voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria bedroegen voor 2002 ongeveer 135 miljoen. EURO. Dit cijfer betreft alleen de directe steun. Via Nederlandse financiële steun aan sectorale gezondheidsprogramma's wordt ook indirect bijgedragen aan de bestrijding van de drie ziekten. Gekwantificeerde gegevens hierover zijn moeilijk te genereren.

Voor de directe steun is sprake van een stijging met ca. EURO 20 miljoen. ten opzichte van 2001 en circa EURO 100 miljoen. ten opzichte van 1999. Op basis van de reeds aangegane verplichtingen voor 2003 zullen deze uitgaven in 2003 verder stijgen tot rond de 165 miljoen. EURO. Daarvoor zijn geen aanvullende maatregelen nodig, het geld daarvoor is reeds gereserveerd. Voor verdere stijging na 2003 zijn vooralsnog geen extra middelen gereserveerd.

Realisatie van een verdubbeling van de Nederlandse inzet (in totaal 270 miljoen.) is op korte termijn (2006) wenselijk, maar lijkt moeilijk haalbaar. Zowel de vraag naar financiële middelen als de absorptiecapaciteit van overheden, UN-organisaties en NGO's is groeiende, maar op dit moment ontbreekt nog de budgettaire ruimte voor een verdubbeling. Het zou betekenen dat ca. 100 miljoen. moet worden vrijgemaakt ten koste van andere onderwerpen. Hoewel zoveel mogelijk gestreefd wordt naar een multi-sectorale inzet van middelen, moet hierbij aangetekend worden dat de Nederlandse inspanning ter bestrijding van aids, tuberculose en malaria alleen dan effectief is wanneer deze ondersteund wordt door een gecoördineerde inzet om de gehele gezondheidssystemen in ontwikkelingslanden te versterken.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Mr. J.G. de Hoop Scheffer

Deel: ' Motie over verhoging OS-budget voor bestrijding HIV/AIDS '
Lees ook