Tweede Kamer der Staten Generaal


19637000.507 motie wijn en kamp inzake vergunningen tot verblijf
Gemaakt: 17-2-2000 tijd: 14:1

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2

Vergaderjaar 1999-2000


19 637

Vluchtelingenbeleid

Nr. 507

MOTIE VAN DE LEDEN WIJN EN KAMP

Voorgesteld 16 februari 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat momenteel onvoldoende inzicht bestaat in het aantal vergunningen tot verblijf dat wordt toegekend op grond van het driejarenbeleid;

verzoekt de regering, de Kamer met ingang van het jaar 2000 jaarlijks te informeren over het aantal vergunningen tot verblijf dat is toegekend op grond van het driejarenbeleid, respectievelijk in verband met niet tijdig beslissen, VVTV-tijdsverloop en UVTV-tijdsverloop,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wijn

Kamp

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Motie wijn en kamp inzake vergunningen tot verblijf '
Lees ook