Tweede Kamer der Staten Generaal


26899000.003 moties nrs 3-4 najaarsnota 1999
Gemaakt: 20-12-1999 tijd: 13:53

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2

Vergaderjaar 1999-2000


26 899

Najaarsnota 1999

Nr. 3

MOTIE VAN HET LID BALKENENDE

Voorgesteld 15 december 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat conform huidig beleid inkomstenmeevallers voor 50% ten goede komen aan lastenverlichting en voor 50% aan reductie van het financieringstekort;

constaterende, dat een situatie van begrotingsevenwicht c.q. begrotingsoverschot binnen bereik is;

van oordeel, dat toekomstige demografische ontwikkelingen nopen tot versnelde reductie van de staatsschuld;

verzoekt de regering de verdeelmaatstaf voor inkomstenmeevallers aan te passen in die zin dat 75% daarvan wordt aangewend voor reductie van de staatsschuld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Balkenende

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2

Vergaderjaar 1999-2000


26 899

Najaarsnota 1999

Nr. 4

MOTIE VAN HET LID BALKENENDE

Voorgesteld 15 december 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat conform het huidige beleid inkomstenmeevallers ten goede komen aan lastenverlichting en reductie van het financieringstekort;

ervan uitgaande, dat de situatie van een begrotingsevenwicht en zelfs een begrotingsoverschot binnen handbereik ligt;

van oordeel, dat additionele lastenverlichting in de huidige economische situatie niet langer prioriteit dient te hebben en afgewogen moet worden tegen noodzakelijke investeringen in de kwaliteit van de samenleving;

verzoekt de regering de mogelijkheid te openen om het voor lastenverlichting bestemde deel van de inkomstenmeevallers aan te wenden voor investeringen in zorg, veiligheid, onderwijs en infrastructuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Balkenende

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Moties nrs 3-4 Najaarsnota 1999 Tweede Kamer '
Lees ook