Gemeente Tilburg

22-08-2001

Toch subsidie voor Moving Mime Festival

Artistiek evenement voor derde keer in Tilburg

Het derde Moving Mime Festival zal dit jaar toch kunnen plaatsvinden in Tilburg. Het zag ernaar uit dat het festival niet doorging omdat de landelijke Raad voor Cultuur het niet wilde opnemen in het Rijkskunstenplan. Zodoende dreigde ook de gereserveerde gemeentelijke subsidie van 25.000 te komen vervallen. Burgemeester en wethouders hebben 20 augustus besloten om deze subsidie toch toe te kennen vanwege de kwaliteit van het programma en het belang voor de stad.

Stichting Moving Mime heeft tijdens de inspraakavond voor de Cultuurnota bij de raadscommissie voor Onderwijs, Cultuur en Zorg er voor gepleit om de gemeentelijke subsidie toch toe te kennen ondanks het negatieve besluit van de Raad voor Cultuur. De wethouder zegde toe dat het verzoek van de stiching opnieuw bekeken zou worden als er een sluitende begroting werd ingediend. De stichting kwam vervolgens met een bijgestelde begroting en een overzicht van de groepen en deelnemers uit binnen -en buitenland en deed opnieuw een verzoek om subsidie.

Het college van b&w is van mening dat het festival een interessant nationaal en internationaal aanbod aan mime en bewegingstheater biedt. En hoewel de Raad voor Cultuur de relatie met Tilburg arbitrair vond is deze volgens b&w wel degelijk aanwezig. Fontys Dansacademie verzorgt immers mime als onderdeel van de opleiding en de studenten uit het kunstvakonderwijs worden ook speciaal uitgenodigd voor het festival. Verder heeft De Muze veel mime in het programma en stellen zes grote en kleine podia in Tilburg vrijwillig ruimte beschikbaar. Tot slot zal ook de komende vestiging van de Fontys hogeschool voor Drama de link met bewegingstheater versterken.

Zoekwoorden:

Deel: ' Moving Mime Festival voor derde keer in Tilburg '
Lees ook