MPC CAPITAL

Investeren in scheepsfondsen blijft aantrekkelijk

Belastingplannen 21e eeuw geen bedreiging voor
scheepvaartonderneming
als fiscaal-aantrekkelijke beleggingsvorm

MPC Capital lanceert nieuw scheepsfonds: m.s. Scheldediep C.V.

Met de introductie van het tweede schip in de Elara-serie, de m.s. Scheldediep C.V., komt MPC Capital tegemoet aan de toenemende interesse van Nederlandse investeerders in scheepvaartondernemingen. MPC Capital ziet voor investeerders geen directe bedreiging in de belastingplannen voor de 21e eeuw.

De scheepsfondsen die MPC Capital in een reeks van acht uitbrengt, bieden alle uitzicht op een goed rendement en gunstige fiscaliteiten. Als commanditaire vennoot blijft men in aanmerking komen voor ondernemersfaciliteiten als investeringsaftrek, verrekening van eventuele fiscale verliezen met overig inkomen en stakingsvrijstelling. Tot januari 2001 blijft alles bij het oude. Als de maatregelen zoals aangekondigd in de belastingplannen 21e eeuw op dat moment van kracht worden, zullen deze naar verwachting geen nadelige gevolgen hebben voor participanten die reeds voor die datum waren ingestapt. Een overgangsregeling - die nu in voorbereiding is bij het Ministerie van Financiën - zou ervoor zorgen dat ook na januari 2001 het fiscale voordeel voor hen in stand blijft.

MPC Capital baseert deze positieve stellingname onder andere op het rapport van de werkgroep 'Belastingplan bedrijfsleven 21e eeuw' en de gevolgen ervan voor commanditaire vennootschappen.

De m.s. Scheldediep is een nog te bouwen hoogwaardig multi-purpose schip, dat massagoederen, stuksgoederen en containers gecombineerd kan vervoeren. Reeder Feederlines zet haar in in de Scan-Med pool, waarmee uitzicht wordt geboden op een stabiele inkomstenstroom; de dagopbrengst is met NLG 7.250 voorzichtig gecalculeerd. Het geprognosticeerde rendement (IRR) na belasting bedraagt tot 23,3% bij een deelnamesom van NLG 25.000.

Over MPC Capital
MPC Capital is een dochteronderneming van het van origine Duitse handelshuis MPC Münchmeyer, Petersen GmbH & Co. De gemiddelde jaaromzet van het wereldwijd opererende concern is DEM 1,2 miljard. De fondsen van MPC Capital hebben een gezamenlijk geïnvesteerd vermogen van ruim NLG 3 miljard, met een beheerd eigen vermogen voor beleggers van NLG 1,2 miljard. Alle van de 28 reeds (veelal bij Duitse investeerders) geplaatste scheepsfondsen van MPC Capital hebben de vooraf gestelde prognoses gerealiseerd. Het totaal beheerd scheepsvermogen bedraagt NLG 23 miljard.

Deel: ' MPC Capital lanceert nieuw scheepsfonds '
Lees ook