Persbericht

MPC introduceert Belastingplan-bestendig scheepsfonds

Multi-purpose schip m.s. Vliediep actief in renderend marktsegment

Hilversum, 17 februari 2000 - Met de introductie van Multi-purpose schip m.s. Vliediep komt MPC Capital tegemoet aan de toenemende interesse van Nederlandse investeerders in scheepvaart-ondernemingen. De participatie in C.V. m.s. Vliediep past qua fiscaliteit in de belastingplannen voor de 21e eeuw.

Beheermaatschappij m.s. Vliediep B.V. gaat een multi-purpose schip voor het gecombineerde transport van massagoederen, stukgoederen en containers exploiteren. Bevrachter Maritime Transport & Logistiek (MTL) gaat de m.s. Vliediep bevrachten. Hiermee wordt uitzicht geboden op een stabiele inkomstenstroom; de dagopbrengst van het m.s. Vliediep is met fl 8.800,= conservatief gecalculeerd. Het geprognosticeerde rendement (IRR) na belastingen bedraagt 22,11% bij een kapitaaldeelname van fl 25.000,=.

Het fonds wordt geïntroduceerd door MPC Capital. Door de opzet van dit fonds kunnen de participanten profiteren van de Belastingherziening 2001. Ingevolge dit wetsvoorstel blijft de commanditaire vennoot in het m.s. Vliediep winst uit onderneming genieten. Zij komen derhalve in aanmerking voor de ondernemersfaciliteiten, zoals de investeringsaftrek en de degressieve afschrijving. Tevens kunnen zij in beginsel volledig profiteren van de stakingswinstvrijstelling. Voor de participant in het m.s. Vliediep betekent het dat het gunstige huidige regime wordt voorgezet.

MPC Capital
MPC Capital is een dochteronderneming van het van origine Duitse handelshuis MPC Münchmeyer, Petersen GmbH & Co. De gemiddelde jaaromzet van het wereldwijd opererende concern is NLG 1,7 miljard. De fondsen van MPC Capital hebben een gezamenlijk geïnvesteerd vermogen van ruim NLG 3,4 miljard. Alle 36 scheepsfondsen van MPC Capital hebben de vooraf gestelde prognoses gerealiseerd. Informatie over MPC Capital kunt u vinden op de website www.mpccapital.com

Zoekwoorden:

Deel: ' MPC introduceert Belastingplan-bestendig scheepsfonds '
Lees ook