Millennium Platform Zorg

MPZ Nieuws

1-3-1999 Millenniumbestendigheid van WP 5.1 en uw PC

Binnen zorginstellingen wordt op grote schaal gebruik gemaakt van tekstverwerking met WordPerfect 5.1. Om te voorkomen dat instellingen onverhoopt voor hoge kosten komen te staan door het aanschaffen van nieuwe tekstverwerkers en/of PCs, het volgen van nieuwe cursussen, aanpassen van WP macros et cetera, heeft het MPZ het bedrijf Computer Solutions Dorth te Epse opdracht gegeven om WP5.1 te testen op millenniumbestendigheid. C.S.D. houdt zich bezig met onderzoek en advies op het gebied van het millenniumbestendig maken van bedrijven en instellingen.

De volgende testen zijn door CSD uitgevoerd met WP5.1:
1. Het correct verwerken van datums voor en na 1 januari 2000.
2. Het herkennen van het jaar 2000 & 2004 als schrikkeljaar.

Daarnaast is onderzoek verricht naar de millenniumbestendigheid van de verschillende besturingssystemen.

Conclusies uit het rapport van CSD zijn:
WordPerfect 5.1 kan zonder problemen tot in de volgende eeuw worden gebruikt, met de beperking dat de inhoudsopgave niet op datum gesorteerd kan worden omdat 01-01-2000 weergegeven wordt als 01-01-00. Randvoorwaarde is dat u gebruik maakt van een millennium bestendige PC.

Millenniumbestendige PC
Met behulp van de Millennium diskette van het MPZ PC-Repair-2000 (zie deze site, bij de rubriek Toolbox, onder Software) kan gecontroleerd worden of de klokken van een PC millennium bestendig zijn. Zo niet, dan probeert deze diskette zowel de BIOS, Real Time als de besturingssysteem klok van de PC te repareren. Lukt dit niet dan zal in de meeste gevallen een nieuwe PC aangeschaft moeten worden.

Geeft de diskette aan dat de klokken [zowel van de BIOS, RTC als het besturingssysteem] millenniumbestendig zijn dan kan er nog niet gesteld worden dat de PC 100% bestendig is. Hiervoor moeten ook de afzonderlijk systeemprogrammas van het besturingssysteem, Ms-Dos/Windows/etc, millenniumbestendig zijn. De millenniumdiskette van het MPZ controleert dit niet. De meeste leveranciers van besturingssystemen geven op hun internetsite aan welke versies millenniumbestendig zijn. Vaak geeft men daar aan wat de redenen zijn. Afhankelijk van deze redenen moet bepaald worden of tot vervanging van het besturingssysteem moet worden overgegaan. Leveranciers van software programmas kunnen hierin duidelijkheid verstrekken.

Uit het onderzoek van C.S.D. blijkt dat op een millenniumbestendige PC met Ms-Dos versie-5 geen problemen opgetreden zijn met het besturingssysteem. Bij Ms-Dos 6.x en hoger kunnen zich problemen voordoen met de Back-up en Restore programmas, niet met WP 5.1. Heeft u echter last van deze beperkingen dan kunt u het millenniumbestendige PC-DOS2000 van IBM aanschaffen. Dit besturingssyteem heeft 6 MB harddisk ruimte nodig, DOS 3.3 of hoger, minimaal 512 kb intern geheugen en kan geleverd worden op cd-rom en diskette. Een muis of compatibel aanwijsapparaat wordt aanbevolen.

Alvorens over te stappen naar PC-DOS2000 is het raadzaam de leveranciers van de overige software op de PC te benaderen met de vraag of er problemen kunnen ontstaan met het gebruik van dit nieuwe besturingssysteem, doordat bijvoorbeeld het intern gebruik van Ms-Dos namen niet overeenkomt met die van IBM PC-Dos2000. Voorbeeld Ms-Dos
6.2 gebruikt "Ms-Backup" en PC-Dos2000 "Backup".

C.S.D. heeft de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij haar testactiviteiten echter, gezien de zeer grote verscheidenheid aan PCs en besturingssystemen kan het bedrijf niet voor 100% garanderen dat bovenstaande bevindingen in alle situaties van toepassing zijn.

Deel: ' MPZ Millenniumbestendigheid van WP 5.1 en uw PC '
Lees ook