Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Mevrouw mr. drs. Annet Bertram wordt directeur-generaal Wonen (21-6-2002)


De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel
van minister De Vries om mevrouw mr. drs. Annet W.H. Bertram (42 jaar) voor te dragen voor de functie van directeur-generaal Wonen bij het ministerie van VROM. Haar benoeming gaat in op 1 juni 2002.

Annet Bertram (1959) is sinds 1 januari 2002 waarnemend directeur-generaal Wonen. Daarvoor was ze achtereenvolgens onder andere hoofd van de hoofdafdeling Bewoners- en Woonruimtezaken, hoofd van de Hoofdafdeling Huursubsidie, directeur van de directie Informatie, Beheer en Subsidies en sinds 15 januari 2000 plv. Directeur-Generaal.Mevrouw Bertram studeerde aan de Universiteit van Leiden zowel sociale wetenschappen als rechtsgeleerdheid. Zij volgt mr. Leo Kokhuis op die op
1 januari 2002 is aangetreden als
inspecteur-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De benoeming van mevrouw Bertram
is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst (ABD).

( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=1&goto=7808&site=persbericht )

Deel: ' Mr. drs. Annet Bertram wordt directeur-generaal Wonen '
Lees ook