MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

MIN JUST: mr Korvinus wordt nationaal rapporteur mensenhandel

Wijnand Stevens
070 370 6857

3889

27.01.00

MR A.G. KORVINUS WORDT DE NATIONAAL RAPPORTEUR MENSENHANDEL

Minister A.H. Korthals van Justitie benoemt mevrouw mr A.G. Korvinus (60) tot nationaal rapporteur mensenhandel. De nationaal rapporteur staat als onafhankelijk functionaris de regering bij in de bestrijding van mensenhandel. Daartoe presenteert zij jaarlijks een rapportage over ontwikkelingen op het terrein van mensenhandel en de bestrijding ervan. Zij wordt ten behoeve van haar onderzoek gemachtigd tot inzage in individuele strafdossiers en processen-verbaal. De nationaal rapporteur zal beschikken over een ondersteunend bureau met vier medewerkers.

Mr Korvinus was tot 1 januari 1999 advocaat-generaal bij het gerechtshof te Amsterdam. Daarvoor werkte zij als Officier van Justitie en advocaat. Zij combineert haar functie als nationaal rapporteur met het raadsheer-plaatsvervangerschap bij het gerechtshof in Den Haag en Amsterdam.

De aanstelling van de nationale rapporteur vloeit voort uit afspraken tussen ministers van Justitie en emancipatiezaken van de Europese landen op een conferentie tegen mensenhandel in 1997 en hangt samen met de opheffing van het bordeelverbod. Nederland is één van de eerste landen die een rapporteur benoemt. Op de conferentie bleek de noodzaak te investeren in onderzoek naar de ontwikkeling in mensenhandel. Dergelijke informatie is cruciaal voor de bestrijding ervan. Gebleken is dat de informatie verspreid te vinden is en meestal niet in relatie tot elkaar wordt onderzocht. Het gaat daarbij niet alleen om gegevens uit strafrechtelijke onderzoeken maar ook gegevens van andere instanties dan politie en justitie. Te denken is daarbij aan gegevens van bijvoorbeeld NGO.s of gezondheidszorg en welzijnsinstellingen. Na een evaluatie (na vier jaar) zal worden bezien of het onderzoeksterrein van de nationale rapporteur moet worden uitgebreid met kinderpornografie.

-----------

27 jan 00 11:00

Deel: ' Mr. Korvinus wordt nationaal rapporteur mensenhandel '
Lees ook