Rijksvoorlichtingsdienst

Het Koninklijk Huis

Copyright : Stichting Beeldrecht Amstelveen. Piet Mondriaan, The Amstel: Haze, 1906/1907 Nieuws en Evenementen : Persberichten

09/09/99 Mr. Pieter van Vollenhoven verricht landelijke opening Open Monumentendag 1999 te Arnhem

Mr. Pieter van Vollenhoven verricht op donderdag 9 september in zijn functie van voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds in de Steile Tuin van Park Sonsbeek te Arnhem de landelijke opening van de Open Monumentendag 1999. Op zaterdag 11 september zijn in vele gemeenten in het land monumenten en andere historisch bijzondere gebouwen te bezoeken, die doorgaans moeilijk voor het publiek toegankelijk zijn. Met ruim 850.000 bezoekers is de Open Monumentendag het grootste ééndaagse culturele evenement in Nederland.

De Open Monumentendag heeft dit jaar als thema Monumentaal Groen. Historische stads- en dorpsgezichten en landschappen bepalen voor een belangrijk deel het gezicht van Nederland. Met het schaarser worden van de ruimte, neemt volgens het Restauratiefonds het belang van een goede bescherming hiervan toe. De realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur en kabinetsvoorstellen om cultuurhistorische waarden zwaarder mee te laten wegen in de ontwikkeling van ruimtelijke plannen zijn voorbeelden van een dergelijke bescherming.

De Open Monumentendag wordt dit jaar voor de dertiende maal georganiseerd. Voor de officiële opening van de dag is gekozen voor Park Sonsbeek, dat in de afgelopen jaren in haar oorspronkelijke staat is teruggebracht. Prinses Margriet was op 27 april aanwezig bij de viering van de afronding van de restauratie en het honderdjarig bestaan van het park.

De toespraak van de heer Van Vollenhoven is na afloop van de opening te lezen in de rubriek Toespraken.

Deel: ' Mr. Pieter van Vollenhoven opent Open Monumentendag 1999 '
Lees ook