Vereniging Nederlandse Gemeenten

Mr. R.J.J.M. Pans benoemd tot voorzitter directieraad VNG (11/7/02)

Vandaag heeft het Algemeen Bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de heer mr. R.J.J.M. Pans benoemd tot voorzitter van de directieraad. De heer Pans is momenteel secretaris-generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hij volgt prof.dr. J.Th. J. van den Berg op die de VNG per 1 oktober aanstaande verlaat.

De heer Pans (50) bekleedt zijn huidige functie sinds 1998. Daarvoor was hij burgemeester van Almere, vice-voorzitter van het stadsgewest s-Hertogenbosch en burgemeester van Rosmalen. Van 1982 tot 1990 was hij wethouder en loco-burgemeester van Zaanstad. Daarnaast bekleedde hij diverse bestuurlijke nevenfuncties, onder andere op het gebied van verkeer en vervoer. De heer Pans studeerde staats- en bestuursrecht in Groningen en werkte bij de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. Hij is lid van de PvdA.

Prof. dr. J.Th.J. van den Berg is sinds 1996 werkzaam bij de VNG. Na zijn vertrek bij de VNG gaat hij zich onder andere wijden aan wetenschappelijk werk.

De directieraad van de VNG bestaat, behalve de voorzitter, uit de leden mr. Ing. C. van Tilborg en dr. W. Kuiper. De VNG heeft ruim 350 medewerkers in dienst. Bij de zes VNG-bedrijven werken nog eens circa 250 mensen.

Den Haag, 11 juli 2002.

Nadere informatie verkrijgbaar bij Riek Lem, hoofd Communicatie, tel 070 373 82 03.

Zoekwoorden:

Deel: ' Mr. R.J.J.M. Pans benoemd tot voorzitter directieraad VNG '
Lees ook