Ingezonden persbericht

Mr. Yvonne van Rooy herbenoemd als

Collegevoorzitter KUB

Het stichtingsbestuur van de Katholieke Universiteit Brabant heeft mr. Y.C.M.Th. van Rooy (1951) opnieuw benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van de Katholieke Universiteit Brabant.

Yvonne van Rooy, sinds 1997 verbonden aan de KUB, is per 1 september 2001 herbenoemd voor een periode van vier jaar. De oud-staatssecretaris van Economische Zaken was de afgelopen periode tevens voorzitter van de commissie Van Rooy. Deze commissie adviseerde staatssecretaris Bos van Financiën over de winstbelasting.

De persberichten van de KUB zijn ook via Internet te raadplegen:

http://www.kub.nl/persberichten/

Tilburg, 29 augustus 2001


Drs. Monique Hanssen
Voorlichting en Externe Betrekkingen
tel: 013 466 2000
e-mail: M.M.C.Hanssen@kub.nl


Zoekwoorden:

Deel: ' Mr. Yvonne van Rooy herbenoemd Collegevoorzitter KU Brabant '
Lees ook