Rijks Universiteit Groningen


N.H. Mulder hoogleraar Onderzoek naar genoom gebaseerde therapie

Bij de Faculteit der Medische Wetenschappen is prof.dr. N.H. Mulder benoemd tot hoogleraar Genoom gebaseerde therapie, in het bijzonder de oncologie. Mulder was reeds als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversi- teit Groningen. Hij geniet internationale waardering door zijn talloze wetenschappelijke publicaties en vele activiteiten. Hij is lid van de Europese werkgemeenschap voor gentherapie en de American Society for Gene Therapy. Oncologisch onderzoek in Groningen is georganiseerd in het Gronin- ger Oncologisch Centrum, een multidisciplinair samenwerkingsverband van klinische en preklinische groepen. Het belang van dit onderzoek komt tot uitdrukking in de diverse (inter)nationale subsidies die zijn verworven. Mulder richt zich in zijn onderzoek op de fundamentele eigenschappen van kankercellen en met name op resistentiefactoren en gentherapie. Hij acht, "de vertaling van laboratoriumonderzoek naar de klinisch-medische praktijk van doorslaggevend belang. De toepasbaarheid van gentherapie op andere medische terreinen, zoals genetisch bepaalde deficientieziekten moet verder ontwikkeld worden. Voor toekomstige artsen zal het beeld van kankerpatient en kankertherapie sterk veranderen."

Prof.dr. N.H. Mulder (Noordbroek, 1945) studeerde geneeskunde aan de Rijks- universiteit Groningen. Zijn specialisatie interne geneeskunde voltooide hij in 1972. Ook in 1972 promoveerde hij op het proefschrift T cell depen- dency of the antibody response. Mulder liep diverse buitenlandse stages. Sinds 1977 is hij werkzaam als wetenschappelijk medewerker en docent bij de vakgroep Inwendige Geneeskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. In 1991 volgde zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar Inwendige geneeskunde, in het bijzonder de fundamentele medische oncologie.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Mulder hoogleraar genoom gebaseerde therapie RUG '
Lees ook