Praktijkonderzoek Veehouderij

Multifunctioneel centrum voor de paardenhouderij

Webbericht

Op 3 juli is op een persbijeenkomst de intentieverklaring getekend voor een nieuw multifuctioneel centrum voor de paardenhouderij. Het Praktijkonderzoek Veehouderij te Lelystad en de CAH te Dronten gaan gezamenlijk plannen uitwerken voor dit centrum op de Waiboerhoeve in Lelystad. De Waiboerhoeve levert de voorzieningen voor scholingsprogramma's die verzorgd worden door de CAH. De plannen dragen bij aan een verdere versterking van de kennisinfrastructuur in de regio Lelystad - Dronten.

Op de Waiboerhoeve is een accommodatie voor paardenonderzoek aanwezig. Streven van PV en de CAH Dronten is om dit uit te bouwen tot een centrum voor onderzoek, scholing (dagopleidingen en cursussen), kennisoverdracht en dienstverlening. Studenten van de CAH die de opleidingsvariant Management en Paardenhouderij volgen, kunnen op dit centrum hun nieuwe kennis in de praktijk brengen. De CAH Dronten en PV willen eind 2002 zicht hebben op de mogelijkheid gezamenlijk dit centrum te realiseren.

De verklaring is getekend door dr. Ph. Van der Heijden namens het PV en ir. H.Verweij namens de CAH.


---

© Praktijkonderzoek Veehouderij - Wageningen UR. Laatst bijgewerkt: 09-07-2002 13:45.

Deel: ' Multifunctioneel centrum voor de paardenhouderij '
Lees ook