's-Hertogenbosch - 19 februari 1999. Internet marktonderzoekbureau Multiscope heeft sinds enige tijd de beschikking over een systeem dat het bereik van websites in Nederland meet. Uit dit Visiscan (visitor scanning) systeem zijn cijfers vrijgegeven van januari '99.

TOP 10 NEDERLANDSE INTERNET UITGEVERS- OP BASIS VAN UNIEKE BEZOEKERS

In de maand januari werden de (gecombineerde) sites van de volgende Nederlandse internet uitgevers het best bezocht:

UITGEVER


1 (3) World Online

2 (1) World Access / Planet Internet

3 (2) Ilse

4 (6) Publieke Omroepen

5 (4) KPN

6 (5) IDG

7 (-) Lycos

8 (7) Veronica

9 (9) Digitale Stad Amsterdam

10 (10) VNU

De enige nieuwkomer ten opzichte van de vorige maand is Lycos. Lycos was altijd al een vaste waarde in de uitgebreide top 100, die Multiscope voor klanten opstelt. Doordat in januari ook de bezoekers aan de gratis homepage sectie van Lycos zijn meegeteld (Tripod, www.tripod.lycos.nl/) komt deze partij als 'uitgever' nu wel in de top 10 terecht. Normaal gesproken telt Multiscope bezoeken aan homepages van abonnees van uitgevers (vooral providers) niet mee in de ranglijst per uitgever. Echter, omdat Lycos wel advertentieruimte kan verkopen op de homepages van de Tripod gebruikers, is in dit geval een uitzondering gemaakt.

Dat campagnes in andere media ook effect kunnen hebben op site-bezoeken blijkt uit het feit dat Dutchtone (op 23), Ben (op 28) en Carp (op 37) binnenkomen in de top 100 van Internet Uitgevers.

De Belastingdienst scoort traditioneel in het eerste deel van het jaar (belastingaangifte) goed. De Belastingdienst valt met een 11e positie net buiten de top 10.

METHODE
Het Visiscan systeem werkt op basis van log-software die op de Pc's van ongeveer 700 panelleden draait. Deze software registreert automatisch welke sites door de panelleden worden bezocht. Naast het adres (volledige url), logt het programma ook de datum en de tijd van het bezoek.

Panelleden sturen de gegevens eens per maand naar Multiscope. Hier worden de gegevens in een database gekoppeld aan het profiel van het panellid. Dit profiel bevat de persoonskenmerken van de respondent (geslacht, leeftijd, inkomen, opleiding enz.) Op basis van de vele gegevens die worden verstuurd, stelt Multiscope een aantal ranglijsten samen. De ranglijst 'Nederlandse internet uitgevers' is hiervan een voorbeeld. De panelleden die aan Visiscan meewerken, komen o.a. uit het algemene online panel van Multiscope. Dit panel van 6.000 personen is een verzameling van respondenten, die aan eerdere onderzoeken van Multiscope hebben meegewerkt.

BETALEN VOOR GEGEVENS
Om het aantal panelleden dat aan het Visiscan systeem meewerkt verder te verhogen naar 1.000, betaalt Multiscope haar panelleden Hfl. 2,50 voor iedere keer dat zij surfgegevens opsturen. Het bedrijf verwacht hierdoor een grotere toeloop van nieuwe panelleden. Daarnaast zal ook de band met de huidige panelleden versterkt worden. Overigens moeten panelleden binnen een tijdsbestek van een half jaar wel vier maal de surfgegevens opsturen om aanspraak te maken op de financiele vergoeding. Multiscope behoudt het recht om panelleden te weigeren om daarmee de kwaliteit van het panel te kunnen bewaken. Personen die aan het systeem mee willen werken kunnen op
www.multiscope.nl/visiscan/voordelen.htm inschrijven.

DEFINITIES
Multiscope hanteert de volgende definities bij het opstellen van de ranglijst 'Nederlandse internet uitgevers':

Uitgever: Iedereen die op internet informatie presenteert, wordt beschouwd als 'internet uitgever'. Het betreft dus zeker niet alleen uitgevers in de traditionele zin van het woord. Visiscan richt zich op Nederlandse uitgevers. Uitgangspunt hierbij is dat de eigenaar van het domein een Nederlands, of in Nederland gevestigd bedrijf of persoon is. Voor controle worden de bestanden van InterNic en de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland geraadpleegd.

Bereik: Gekeken wordt naar het aantal panelleden dat de site(s) van een uitgever gedurende de betreffende maand bezoekt. Hierbij maakt het niet uit of een panellid een of meerdere keren de site bezoekt. Ook maakt het niet uit of een panellid een of meerdere pagina's van de betreffende uitgever bezoekt. Overigens wordt het voorgaande wel gemeten (ook pageviews binnen sites), maar vooralsnog hanteert Multiscope het maandbereik als uitgangspunt voor bereik.

De meeste internet uitgevers uit de tabel hebben meerdere sites / domeinen onder hun beheer. Van het totaal van deze sites wordt het aantal panelleden berekend dat een of meerdere van deze sites bezoekt. Indien een panellid twee of meer sites van een uitgever bezoekt, wordt het panellid slechts een keer in het bereik meegeteld. Er is dus geen sprake van optelling, maar van het tellen van unieke panelleden die een of meerdere sites van de uitgever bezoeken. Op deze manier wordt het maandbereik van een uitgever berekend. Voor uitgevers die ook access provider zijn, worden bezoeken aan pagina's van abonnees niet meegeteld. Het gaat er om wie eigenaar is van de informatie. Een provider is geen eigenaar van de informatie die een abonnee presenteert.

MEER INFORMATIE
Meer informatie over het Visiscan systeem is te vinden op: https://www.multiscope.nl/visiscan

Op deze locatie is ook een java-applet te vinden met een maandelijkse update van de ranglijst 'Nederlandse internet uitgevers'. Bedrijven kunnen door een abonnement te nemen op het Visiscan systeem online toegang krijgen tot de resultaten. De volgende analyses worden standaard ter beschikking gesteld aan klanten:
· Ranglijst (top 100) populaire Nederlandse Internet Uitgevers · Ranglijst (top 100) populaire Nederlandse domeinen (sites) · Ranglijst (top 100) populaire Nederlandse url's (dus ook pageviews binnen sites)
· Profielen van de bezoekers van populaire sites (o.a. geslacht, leeftijd, opleiding en inkomen)

Opmerking
Indien u gegevens uit dit persbericht overneemt zouden wij het op prijs stellen als u in de bronvermelding ook het internet-adres van Multiscope Visiscan opneemt: https://www.multiscope.nl/visiscan

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" MULTISCOPE - Information Research & Presentation ......................................................... mailto:info@multiscope.nl - https://www.multiscope.nl Postbus 2126 - 5202 CC - 's-Hertogenbosch Tel: 073-6212122 - Fax: 073-6241462 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Geachte redactie,

Wellicht dat het bijgevoegde persbericht nieuwswaarde voor u heeft.

Voor meer informatie over dit persbericht of specifieke vragen kunt u contact opnemen met John Kivit, tel: +31 (0)73-6212122. Contact is ook mogelijk via e-mail: john@multiscope.nl

Indien u gegevens uit dit persbericht publiceert zouden wij het op prijs stellen als u het internet-adres van Multiscope als bron opneemt: www.multiscope.nl

Deel: ' Multiscope top 10 Nederlandse Internet uitgevers '
Lees ook