gecontrolleerd bericht

Museum Slager bevindt zich in een kritieke fase

Het bijna 25-jarige Museum Slager in de Choorstraat in 's-Hertogenbosch bevindt zich in een kritieke fase. Het heeft vooral te maken met het gebrek aan subsidie, anders gezegd de geringe inkomsten. De stichtingsvorm verzekert wel het voortbestaan. Doordat de 82-jarige mr. Hein Bergé bij testament de panden Choorstraat 8,10,12,14 en 16 heeft nagelaten aan de Stichting is ook het onroerend goed veilig gesteld.

In 1968 werd de collectie van 95 =nu circa 350 kunstwerken = overgedragen aan de pas opgerichte stichting P.M.Slager, genoemd naar de grootvader van de huidige bewindvoerster mevrouw Suze Bergé-Slager. Dat Hein Bergé en zijn vrouw er de scepter zwaaien werkt niet in alle opzichten vooruitstrevend.

De inkomsten van het Museum Slager uit entreegeld, gemeentesubsidie 18.000 gulden en fondsuitkeringen bedragen circa 50.000 gulden, bijzondere schenkingen daar gelaten. Daarmee kan net het groot onderhoud en de dakreparatie, waaraan deze week werd begonnen, worden betaald.

Het Noordbrabants Museum telt jaarlijks 77.000 bezoekers, ruim elf keer zoveel als Museum Slager en genereert vier ton aan inkomsten, afgezien van schenkingen. Museum Slager doet het met 50.000 en 4 a 5000 bezoekers per jaar.

Binnenkort buigt de gemeenteraad van Den Bosch zich over het ondernemersplan dat inzicht geeft in de exploitatie, de p.r. en het beleid van het sterk vergrijzende stichtingsbestuur /tevens de leiding van het museum.

Dm een jaarlijkse exploitatie mogelijk te maken moet de gemeente over de brug komen, zo vindt bestuurslid Jan van der Eerden. De Bossche architect die goede hoop koestert, baseert zich op het recent uitgebrachte rapport over spreiding van kunst en cultuur in de stad. De strekking is om inititiatieven en exposities op kleinere verspreid liggende lokaties te stimuleren en te ondersteunen.

Door al deze de beslommeringen is het bestuur niet eens toegekomen aan de invulling van

het 25-jarig bestaan op 23 april 2001.

paul kriele, 17 maart 2000. e mail paulkriele@planet.nl telefoon 073 6910020

Deel: ' Museum Slager Den Bosch bevindt zich in kritieke fase '
Lees ook