Provincie Zuid-Holland

Persbericht

27-02-2003
Voorzichtigheid geboden langs slootkant
ondergrondse gaten door muskusratten

De Dienst Muskusrattenbestrijding Zuid-Holland waarschuwt agrariërs in de Krimpenerwaard voor zwakkere plekken aan de slootkant. In de Krimpenerwaard zijn de afgelopen jaren veel muskusratten gevangen, maar er zijn er nog steeds meer dan wenselijk. Zij graven holen in het land langs de slootkant. Er bestaat de mogelijkheid dat zwaar materieel dat langs de slootkant rijdt wegzakt, omdat er ondergrondse gangenstelsels zijn. De Dienst Muskusrattenbestrijding werkt nog steeds met man en macht om de situatie onder controle te krijgen, zodat het aantal ratten afneemt. De Dienst Muskusrattenbestrijding adviseert agrariërs niet met zwaar materieel langs de slootkanten te rijden.

Deel: ' Muskusrattenbestrijding in Krimpenerwaard '
Lees ook