FC Utrecht

Utrecht, 12 juli 1999

Mutatie in raad van commissarissen FC Utrecht

In de Raad van Commissarrissen van de Stichting FC Utrecht heeft een mutatie plaats gevonden. Thijs van Wallene (Commissaris namens hoofdsponsor AMEV) heeft aangegeven zijn functie ter beschikking te willen stellen. Per 1 juli 1999 is in deze vacature Nico Blaauw benoemd. De Raad van Comissarrissen bestaat daarnaast uit Eric-Jan Visser (voorzitter) en Paul Rupert.

Eveneens per 1 juli 1999 is het bestuurslidmaatschap van Gerrit Bloemink en Hans Herremens (voorzitter) verlengd voor een tweede periode van drie jaar. Zoals bekend wordt het bestuur verder mede gevormd door Ab Kabalt en Jan van de Kant.

Stichting FC Utrecht

A.J. van Santbrink, directeur algemene zaken

Herculesplein 331

3584 AA Utrecht

tel. 030-2512521

Zoekwoorden:

Deel: ' Mutatie in raad van commissarissen FC Utrecht '




Lees ook