Mazda

MUTATIES BINNEN MANAGEMENT VAN MAZDA IMPORTEUR

Den Haag, 30 augustus 1999

Met ingang van 1 september a.s. zal de heer H.J.C. van Dijk (51) terugtreden als Algemeen Directeur van Auto Palace - de Binckhorst b.v., na ruim vier jaar deze functie op uitmuntende wijze te hebben uitgeoefend.

Hij zal in de functie van Vice-President binnen de Autobinck Holding N.V. mede belast worden met de ontwikkeling van 'New Business' en daarnaast als bestuurder de strategische lijnen voor de groep, waar een dertigtal werkmaatschappijen deel van uitmaakt, uitzetten.

Binnen de Autobinck Holding N.V. behoort een aantal werkmaatschappijen welke zich richten op de import van Mazda personen- en bedrijfsauto's in Nederland, Tsjechië en Slowakije. De import van Hyundai personen- en bedrijfsauto's in Nederland. De import, verkoop en distributie van accessoires en onderdelen in de Benelux, financiële diensten op het gebied van operationele lease en financial lease alsmede huurkoop-financieringen in Nederland, Tsjechië en Slowakije. Ook de distributie van Smart via twee centers in Amsterdam en Utrecht, retail/dealerbedrijven, automatiseringsoplossingen voor de autobranche en onroerend goed, maken deel uit van deze Holding.

De heer H.J.C. van Dijk zal worden opgevolgd door de heer J.P. van Hasselt (42) die tijdens een periode van ruim vier jaar tot op dit moment als Commercieel Directeur van de Mazda-importeur optreedt. De heer van Hasselt was, voordat hij bij Auto Palace - de Binckhorst b.v. als Commercieel Directeur werd aangesteld, werkzaam op importeurs-niveau bij o.a. Renault Nederland N.V. en Daihatsu Holland B.V.

Deel: ' Mutaties binnen management van Mazda importeur '
Lees ook