Gemeente Den Haag


9 februari 2000

Muziekarchieven en muziekbibliotheek naar de Koninklijke Bibliotheek.

Nog voor het einde van dit jaar wil het gemeentebestuur van Den Haag de gemeentelijke collectie muziekarchieven en de muziekbibliotheek van het Gemeentemuseum weer samenbrengen in een speciale ruimte in de Koninklijke Bibliotheek. Hiermee komt er een einde aan de slechte huisvestingssituatie van het muziekarchief aan de Loosduinseweg en de afzonderlijke huisvesting van de muziekbibliotheek in het Museon. Ook Musica Neerlandica heeft laten weten dat zij haar muziekcollectie bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) wil onderbrengen. Dit voorstel van het college van burgemeester en wethouders wordt op 17 februari a.s besproken in de raadscommissie Cultuur.

De tijdelijke huisvestingssituatie in aparte gebouwen van de muziekarchieven en de muziekbibliotheek ontstond toen in 1997 met de restauratie van het Gemeentemuseum werd gestart. Het college heeft in de afgelopen jaren de voorkeur uitgesproken voor een definitieve huisvestingssituatie, waarbij de muziekarchieven en de muziekbibliotheek in één gebouw ondergebracht worden.

In 1999 heeft de gemeente hiervoor twee huisvestingsplannen ontvangen. Een plan, dat uitgaat van het onderbrengen van de collecties in de KB en een particulier initiatief voor een nieuwbouwproject aan de Koediefstraat Beide plannen zijn in opdracht van de gemeente door een extern bureau getoetst op de voor-/nadelen van de plannen. Dit bureau stelt vast dat het plan van de KB in financiële zin substantieel lager uitvalt ten opzichte van het nieuwbouwproject aan de Koediefstraat. Ook het punt van onderhoud en beheer scoort het plan van de KB beter ten opzichte van het project aan de Koediefstraat.

Het gemeentebestuur vindt het huisvestingsplan van de KB een aantrekkelijk voorstel. Om dit plan uit te kunnen voeren ontvangt het Gemeentemuseum voor de huisvestingslasten van de muziekarchieven en muziekbibliotheek in de KB jaarlijks een extra bijdrage van 30.000, . Daarnaast wordt eenmalig een bedrag van 500.000,-- toegekend aan het Gemeentemuseum in de kosten van het onderbrengen van de collecties bij de KB. Het Gemeentemuseum gaat akkoord met de keuze van het college voor een verhuizing van de muziekbibliotheek naar het KB.

Het college waardeert het particulier initiatief voor een nieuwbouwproject. Onderzocht wordt of het nieuwbouwinitiatief op een andere wijze ingevuld kan worden.

Deel: ' Muziekarchieven -en bibliotheek naar Koninklijke Bibliotheek '
Lees ook