Selskip Fryslân
Jan Piet Bergmans
Langeweg 75,
4133 AT Vianen
tel.0347-320093

Vianen, 17 maart 1999

Geachte redactie,
De Friese verenigingen uit Utrecht en Zeist organiseren op 26 maart 1999 een muzikale avond, zowel voor leden als niet-leden.
Zou u zo vriendelijk willen zijn bijgaand persbericht op te nemen in uw krantEventuele nadere informatie is te verkrijgen bij J.P. Bergmans (tel.0347-320093)
Bij voorbaat hartelijk dank.
Hoogachtend,
de secretaris,
(J.P. Bergmans)

Persbericht

Een muzikale Friese avond

Een Friese muziekavond in de regio Utrecht/Zeist, voor iedereen die de Friese taal verstaat. Het Friese trio "Wiltsje fan Peasens" brengt een keur van Friese liedjes; het betreft zowel oorspronkelijk werk als in het Fries vertaalde liedjes.

De Friese verenigingen "Selskip Fryslân" uit Utrecht en "Mei-inoar" uit Zeist organiseren deze avond op vrijdag 26 maart 1999 in Woon- en Zorgcentrum Tolsteeg, Saffierlaan 10 (wijk Tolsteeg), Utrecht.

De avond begint om 20.00 uur.

U bent van harte welkom.

Deel: ' Muzikale avond Friese verenigingen Utrecht en Zeist '
Lees ook