Provincie Noord-Holland


1 september 1999
Provincie biedt medefinanciering bij aanpak bodemvervuiling

De provincie start een medefinancieringsregeling om bodemsanering door veroorzakers, eigenaren/erfpachters en bedrijfsmatige huurders te stimuleren. Het gaat hierbij zowel om saneringen die door GS zijn opgelegd als vrijwillige saneringen.
In aanmerking voor medefinanciering, (= eenmalige financiele bijdrage provincie) komen kosten voor bodemonderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen en bodemsanering.

Aanvragen voor medefinanciering volgend jaar moeten voor 1 november worden ingediend bij Gedeputeerde Staten. De aanvrager ontvangt uiterlijk 31 december 1999 uitsluitsel. Als tot medefinanciering wordt overgegaan, worden alle afspraken over de saneringsvariant, kosten, financiering e.d. vastgelegd in een overeenkomst. De provincie trekt voor medefinanciering bodemsanering volgend jaar circa 2 miljoen gulden uit.
___________________________________

Inlichtingen: Krijn van Rijn, tel. (023) 514 40 45

Deel: ' N-Holland biedt medefinanciering bij aanpak bodemvervuiling '
Lees ook