Provincie Noord-Holland


28 september 1999
Provincie stelt wederom miljoen beschikbaar voor cultuurprojecten van gemeenten in 2000

Gedeputeerde Staten hebben met 11 gemeenten samenwerkingsafspraken gemaakt over cultuurprojecten van gemeenten in 2000. Deze gemeenten zijn: Alkmaar, Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer, Den Helder, Hilversum, Hoorn, Purmerend, Velsen, Zaanstad en Zijpe. De provinciale bijdrage aan deze projecten bedraagt f 1.086.025,. De gemeenten stellen minimaal een zelfde bedrag beschikbaar.

Het is de derde maal dat gemeenten en de Provincie Noord-Holland tot deze afspraken voor samenwerking komen. Het maken van die afspraken is een van de belangrijkste opdrachten uit de Provinciale Cultuurnota 1997-2000. Deze samenwerkingsafspraken hebben als doel tot betere afstemming van lokaal en provinciaal cultuurbeleid te komen, in het bijzonder met de zogenaamde 10
cultuurcentrumgemeenten.
Gemeenten hebben projecten voorgedragen aan de hand van een aantal criteria zoals de boven lokale functie of de vernieuwende aanpak van het initiatief.
Dit jaar zijn voor het eerst ook voorstellen ingediend door twee of meerdere gemeenten gezamenlijk. In principe komen alleen de tien grootste gemeenten in aanmerking voor de samenwerkingsafspraken. Naast deze 'brandhaarden van cultuur" in Noord-Holland kunnen in bijzondere gevallen ook afspraken gemaakt worden met kleinere of plattelandsgemeenten, dit jaar is dat de gemeente Zijpe. Eerder hebben provincie en de cultuurcentrumgemeenten overeenstemming bereikt om in de krokusvakantie (eind februari) van 2000 voor de tweede maal het Internationaal Jeugdtheater Festival te organiseren. Alle tien de gemeenten stellen hiervoor f 15.000,­ beschikbaar, de provincie Noord-Holland f 150.000,. Gedeputeerde Cultuur, de heer E. Neef, zal het voorstel van Gedeputeerde Staten op 13 oktober 1999 voor advies aan de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur voorleggen. Per gemeente bedraagt de provinciale bijdrage: Alkmaar: f 151.600,­
Amstelveen: f 80.300,­
Haarlem: f 137.500,­
Haarlemmermeer: f 15.000,­
Den Helder: f 225.000,­
Hilversum: f 57.500,­
Hoorn: f 40.625,­
Purmerend: f 123.500,­
Velsen: f 80.000,­
Zaanstad f 160.000,­
Zijpe f 15.000,­
___________________________________

Inlichtingen:Rein Kruk, tel. (023) 514 36 16

Deel: ' N-Holland Miljoen voor cultuurprojecten van gemeenten '
Lees ook