Nieuw-Vlaamse Alliantie


N-VA amendeert Bolognadecreet (13/03/03)

Vandaag start in de Commissie Onderwijs de bespreking van het ontwerpdecreet betreffende de herstructurering van het Vlaams hoger onderwijs. De N-VA heeft drie fundamentele opmerkingen die in de vorm van amendementen werden ingediend. De partij roept CD&V op om mee het algemeen Vlaams belang te verdedigen en de N-VA-amendementen te ondersteunen.

De N-VA verzet zich heftig tegen het openbreken van de taalregeling in het hoger onderwijs. De partij betreurt ten zeerste dat CD&V hieromtrent een bocht van 180 graden heeft gemaakt en roept haar op om alsnog het gezond Vlaams verstand te laten zegevieren . Terwijl vandaag in de licenties tot 20% in een andere taal kan gegeven worden, wil paars-groen dit in de `master' en `de niet-initiële bachelor' volledig overlaten aan de willekeur van het instellingsbestuur. Dit druist regelrecht in tegen het principe van de cultuur- en taaldiversiviteit van de Bologna-verklaring. Uiteindelijk worden de Nederlandstalige studenten de dupe. Uit onderzoek blijkt immers dat onderwijs in een andere taal sterk de kwaliteit verlaagt. Daarnaast benadrukt de N-VA dat de verengelsing van het hoger onderwijs leidt tot een maatschappelijke kloof tussen Engelstalig geschoolden en de `gewone' bevolking. De N-VA pleit voor het behoud van de huidige taalregeling die nu reeds voldoende ruimte biedt voor andere talen.

Ten tweede verwerpt de N-VA de keuze voor een 3+1 model, terwijl in het gros van de Europese landen het 3+2 model de maatstaf wordt. Hiermee schiet Vlaanderen zichzelf in de voet en wordt het Vlaams hoger onderwijs met een internationale concurrentiehandicap opgezadeld. Terwijl quasi heel Europa uitgaat van een masteropleiding van minstens twee jaar (120 studiepunten) houdt paars-groen het op een masteropleiding van één jaar (60 studiepunten). Minister Vanderpoorten laat zich bij deze keuze louter en alleen leiden door de gevolgen voor haar eigen begroting. De toekomst van het Vlaams hoger onderwijs lijkt van geen tel. De N-VA diende een amendement in voor de invoering van een masteropleiding van minstens 120 studiepunten.

Tot slot pleit de N-VA voor één jaar uitstel.
De voorgestelde planning om reeds in 2004-2005 halsoverkop van start te gaan, is onrealistisch en ondoordacht. Met één jaar uitstel komt de afgesproken einddatum van 2010 niet in het gedrang.

Auteur:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Chris Vandenbroeke, Vlaams Volksvertegenwoordiger

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be

Deel: ' N-VA amendeert Vlaams Bolognadecreet '
Lees ook