Nieuw-Vlaamse Alliantie


N-VA bepleit spoorverbinding IJzer en Rijn (14/03/03)

Op de vooravond van de liberalisering van het internationaal goederenvervoer legden N-VA-fractievoorzitter Frieda Brepoels en Antwerps lijsttrekker Bart De Wever op een persconferentie concrete plannen voor inzake de uitbouw van de IJzerlijn en de IJzeren Rijn. Volgens de N-VA zorgen beide spoorverbindingen voor een snelle en milieuvriendelijke oost-west-verbinding waardoor minstens 25 % van het vrachtverkeer van de weg kan gehaald worden.

Dagelijks neemt het vrachtvervoer over de Vlaamse wegen toe (een verdubbeling op 15 jaar tijd) terwijl het marktaandeel van het spoor verder wegzakt. Met nefaste gevolgen voor de verkeersdrukte, de milieuvervuiling, de geluidsoverlast en de verkeersveiligheid.

Bij ongewijzigd beleid verwachten experts dat het aantal vrachtwagens tegen 2010 minstens met nog 50% zal toenemen. Met vooral gevolgen voor Antwerpen. Heel wat vrachtwagens op de Antwerpse Kleine Ring en de E17 rijden van Nederland en Duitsland (komende uit Oost-Europa) richting Kanaaltunnel en zo naar Engeland. Daarbovenop komt de trafiek van de Antwerpse haven naar het hinterland en vice versa. Precies op deze oost-west-trafiek doen de spoorwegen het erg slecht omdat een lange en dus trage omweg wordt gemaakt via Moeskroen. .

Volgens de N-VA ligt de oplossing voor de afname van het vrachtverkeer over de weg voor het grijpen. Met concrete plannen en cijfers in de hand tonen Brepoels en De Wever aan dat Vlaanderen, en vooral Antwerpen, kan verlost worden van heel wat verkeersdrukte dankzij de Ijzerlijn en de Ijzeren Rijn. Deze twee nieuwe, maar eigenlijk reeds bestaande, spoortrajecten maken een snelle en goedkope oost-west-verbinding mogelijk via het spoor.

De Ijzerlijn zorgt voor een rechtstreekse verbinding tussen Antwerpen en de Kanaaltunnel in Calais. De kosten voor deze spoorverbinding zijn quasi nihil vermits deze lijn reeds bestaat maar enkel gebruikt wordt voor personenvervoer. Alleen de grensovergang met Frankrijk in Adinkerke op lijn 73 moet heropend worden. Daardoor wordt snel en milieuvriendelijk transitverkeer mogelijk uit Nederland en Duitsland naar Noord-Frankrijk en Engeland. Deze lijn loopt dan via Antwerpen, Gent, Lichtervelde en De Panne naar Duinkerke en Calais.

De IJzerlijn is ruim 30 km korter en veel sneller dan de huidige route over Kortrijk, Rijsel en Hazebrouck, die nu al te druk bereden wordt. Vanaf Deinze tot Calais is nog heel wat capaciteit aan rijpaden beschikbaar.

Deze route kan verder geoptimaliseerd worden door Zeebrugge te verbinden met Lichtervelde - een spoorlijn die ook nu al beschikbaar is. Aan het andere einde moet lijn 13 Lier-Kontich verder uitgebouwd worden voor een vlotte aansluiting met de IJzeren Rijn zonder langs Antwerpen te moeten omrijden. Daarnaast heeft de Antwerpse haven een tweede spoorontsluiting nodig via een spoorlijn vanuit Lier. Een bijkomende spoortunnel onder de Schelde kan tot slot een groot deel van het transitverkeer vanuit Nederland en Duitsland van de weg halen, zonder het Antwerps centrum te passeren.

De IJzeren Rijn is op haar beurt dringend nodig voor de verbinding tussen de Antwerpse haven en het hinterland. Richting Noord-Duitsland en Oost-Europa is de IJzeren Rijn 60 km korter dan de bestaande route langs de Montzenlijn. Voor het transitverkeer van Duitsland en het oosten van Nederland naar Frankrijk betekent de ingebruikname van de IJzeren Rijn én de IJzerlijn een winst van 100 km.

Het dossier IJzeren Rijn werd tot op heden nauwelijks verdedigd door de federale regering. Minister Durant gaf voorrang aan investeringen in de lange en steile Montzenroute die voor de verbindingen met Noord-Duitsland nooit een alternatief kan vormen.

Alleen een geïntegreerd Vlaams mobiliteitsbeleid, dat ook de spoorwegen onder zijn bevoegdheid heeft, kan hier een oplossing bieden. Daarom moeten het spoor zo snel mogelijk geregionaliseerd worden, ten bate van het Vlaams economisch belang maar evenzeer voor het milieu, de lawaaioverlast en de verkeersveiligheid.

Auteur:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Frieda Brepoels, Kamerlid, en Bart De Wever, lijsttrekker Antwerpen

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be

Deel: ' N-VA bepleit spoorverbinding IJzeren Rijn '
Lees ook