Nieuw-Vlaamse Alliantie

N-VA eist verplichte inburgering (24/05/02)

De N-VA is tevreden dat de Vlaamse regering een belangrijk programmapunt van de N-VA opneemt in een ontwerp van decreet. Daarentegen spreekt de partij ook van een gemiste kans wanneer niet onmiddellijk de verplichting wordt ingeschreven in het decreet. Voor de N-VA is inburgering daarenboven een absolute voorwaarde voor het verwerven van de nationaliteit. De verplichte inburgering moet dan ook gekoppeld worden aan de nationaliteitswetgeving. De snel-Belg-wet dient in die zin aangepast te worden.

De redenering om de verplichting níet in te schrijven in het decreet zolang het aanbod niet toereikend is, houdt volgens de N-VA geen steek. Immers, de regering heeft na drie jaar regeren toch perfect zicht op de middelen die nodig zijn om een afdoende aanbod tot stand te brengen. Zodoende moet de regering nu reeds in de nodige middelen voorzien zodat de verplichting in het decreet kan worden ingeschreven.

Auteur:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Geert Bourgeois, alg. voorzitter

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be

Zoekwoorden:

Deel: ' N-VA eist verplichte inburgering '
Lees ook